Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luentokurssi

Luentokurssiin kuuluu luentoja ja laskuharjoitustilaisuuksia.

Luennoilla käyminen ei ole pakollista, mutta tämän vapauden ei pidä antaa johtaa harhaan. Kurssien sisällön omaksuminen itseopiskeluna ei ole helppoa, joten luennoilla kannattaa käydä.

Laskuharjoitustilaisuudet ovat pienryhmäopetusta. Niissä käsitellään etukäteen annettuja harjoitustehtäviä. Ryhmät kokoontuvat viikoittain, ja niiden koko on yleensä 10-20 henkeä. On erittäin tärkeää pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman paljon harjoitustehtäviä ennen laskuharjoitustilaisuutta. Matematiikan osaaminen ei ole tietosisältöjen ulkoa muistamista, vaan kykyä soveltaa matemaattista tietoa uusien ongelmien ratkaisemisessa, ja ainoa tapa hankkia tätä taitoa on harjoittelu. Monesti laskuharjoitustilaisuuksissa opiskelijat esittävät omia ratkaisujaan muille ryhmänä jäsenille. Tällä tavoin harjoitellaan matematiikasta puhumista ja matemaattisten ajatusten esittämistä.

Laskuharjoituksia ei tarvitse tehdä yksin. Niitä kannattaa ratkoa yhdessä niin toisten opiskelijoiden kuin Ratkomo-ohjaajienkin kanssa. Ohjaajat päivystävät Exactumin 3. kerroksessa jokaisena arkipäivänä.

Opiskelussa omalla työllä on ratkaiseva merkitys ja siksi luentokurssillakurssilla pitää omalle työlle varata vähintään niin paljon viikottaista aikaa kuin kurssin luennot ja laskuharjoitustilaisuudet yhdessä vaativat. Jos siis kurssilla on vaikkapa yhteensä 6 tuntia luentoja ja laskuharjoitustilaisuuksia, vaatii kurssi viikossa yhteensä 12 tuntia.

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu ei ole passiivista tiedon keräämistä, vaan aktiivista pohtimista, lukemista ja harjoittelua. Opiskelussa kannattaa yhdistää opetukseen osallistumista, itsenäistä työskentelyä ja yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa opiskelua. Siksi sinun on tärkeää

  • olla luennoilla aktiivinen ja kysyä aina, kun vähääkään tuntee siihen syytä (yleensä ainakin puolet läsnäolijoista on kiitollinen esittämästäsi kysymyksestä)
  • lukea kurssimateriaalia ja laskea kotitehtäviä itse
  • keskustella toisten opiskelijoiden kanssa kurssimateriaalista ja tehtävistä
  • tarjoutua esittämään omia ratkaisujasi harjoituksissa
  • käyttää hyväksi mahdollisuuksia saada henkilökohtaista ohjausta esimerkiksi Ratkomossa.
  • No labels