Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II

Kurssin oppimistavoitteet: perustaidot

 

Alla olevasta taulukosta voi tarkistaa, millä tasolla kursseilla opittavat matematiikan perustaidot olisi tarkoitus osata. Oppimistavoitetta lähestyvät taidot omaava on jo oppinut kurssilla opetettavia asioita merkittävässä määrin. Oppimistavoitteen saavuttaminen kaikissa osa-alueissa tarkoittaa käytännössä, että on mahdollisuus korkeimpaan arvosanaan.

 

 

Oppimistavoitetta lähestyvät taidot

Oppimistavoitteen saavuttavat taidot

Matemaattisen tekstin lukeminen

Lukee kurssikirjallisuutta.

Vertaa omia ratkaisujaan harjoitustehtävien malliratkaisuihin.

Tutustuu luennon aiheeseen etukäteen kurssikirjallisuuden avulla saadakseen opetuksesta täyden hyödyn.
Suullinen viestintä

Pyytää apua matemaattisiin ongelmiinsa.

 

Pystyy muotoilemaan tarkkoja kysymyksiä matemaattisiin ongelmiinsa.

Käyttää oikeita nimityksiä matemaattisille käsitteille.

Osallistuu keskusteluun ohjauksessa ja luennoilla.

Ratkaisujen tuottaminen

Kirjoittaa ratkaisuja, joiden kieli ja looginen rakenne ovat niin selkeitä, että ulkopuolinen saa niistä selvän.

Tekee itsenäisesti harjoitustehtäviä kurssimateriaalin avulla.

Käyttää kurssin merkintöjä vastauksissaan.

Määrittelee käyttämänsä symbolit kuten muuttujat ja vakiot.

Kirjoittaa kokonaisia ja ymmärretäviä lauseita ja käyttää matemaattisia symboleita vain tarvittaessa.

Todistaminen

Tietää eron esimerkin, määritelmän ja lauseen välillä.

 

Lukee todistuksia ja pystyy seuraamaan niiden loogista rakennetta.

Ratkaisee yksinkertaisia "Osoita, että..." -tyyppisiä tehtäviä.

Tietokoneen käyttö

Osaa käyttää Octave/Matlab-ohjelmaa, kun koodi on annettu valmiina.

Kykenee tekemään koodiin pieniä muutoksia halutun lopputuoksen aikaansaamiseksi.

Osaa lineaarialgebraan liittyvät Octaven/Matlabin peruskomennot.

Kykenee etsimään tarvitsemansa Octave/Matlab-komennot, jos ei muista tai tiedä niitä entuudestaan.

  • No labels