Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tässä yksi pohja, jolle tutkielman voi laatia. Myös omaa pohjaa voi käyttää.

Here is one option to use for your thesis:

Katso pdf-versio /PDF file
Tallenna TeX-tiedosto /Save TeX-file

  • No labels