mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuinka voin vaihtaa pääainetta matematiikan ja tilastotieteen välillä?

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisällä ohjeet pääaineenvaihtoon matematiikan ja tilastotieteen välillä löytyvät Flammasta.

Vaihto on mahdollista myös matematiikan tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelmasta valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelmaan tai päinvastoin. Ohjeet pääaineenvaihtoon valtiotieteellisen tiedekunnan osalta ovat osoitteessa http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/opiskelijalle/paaineenvaihto.html.

  • No labels