mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jos olen matematiikan tai tilastotieteen pääaineopiskelija, mitä voin lukea sivuaineena?

Vastaus on lyhykäisyydessään: melkeinpä mitä vain. Mutta aineenopettajiksi opiskelevien tulee huomioida että heidän sivuaineensa (ts. toinen opetettava aine) tulee olla perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Joillakin maisterivaiheen erikoistumislinjoilla (mm. tietokoneavusteisen matematiikan linja) on vaatimuksia sivuaineen suhteen, tarkemmat tiedot ovat luettavissa tutkintovaatimuksista ja suosituksista

Kuinka sitten eri sivuaineita pääsee lukemaan yliopistolla?

Tiedekuntien opinto-oppaista tai verkkosivuilta löytyy tieto kuinka tiedekunnan aineita voi lukea sivuaineena. Linkit eri tiedekuntiin löytyvät täältä: http://www.helsinki.fi/opiskelu/tiedekuntien_opiskelusivut.html .

  • No labels