Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Karin Kairavuo

Karin Kairavuo on opettajana Tölö Gymnasiumissa ja osan ajasta hän työskentelee ruotsinkielisen Matikkamaan eli Mattelandetin parissa Helsingin opetusviraston Mediakeskuksessa. Itse hän tosin kuvailee olevansa Helsingin kaupungin opetusviraston alaisuudessa ja käyttää titteliä Filosofian maisteri.

Opinnot ja opettaminen
Opinnot hän aloitti päästyään lukiosta vuonna 1972. Hän luki aluksi teknisiä tieteitä ja kemiaa Åbo Akademissa mutta huomasi yhden lukukauden jälkeen että häntä kiinnostavat enemmän teoreettiset opinnot. Niinpä hän aloitti kesken vuoden matematiikan opinnot. Sivuaineena hän luki fysiikkaa.

Matematiikka oli Karinille sikäli selvä valinta, että hän nauttii teoriasta ja kokee olevansa epäkäytännöllinen ihminen. "Opetin myös fysiikkaa innolla, kunnes 'kasvoin aikuiseksi' ja totesin, etten ole hyvä siinä", hän kertoo. Alussa riittää, että osaa ratkaista tehtävät, mutta kun hän alkoi uran edetessä vaatia itseltään enemmän, hän huomasi, ettei osaa fysiikassa vaadittavaa käytäntöön soveltamista riittävän hyvin.

Opintojen loppuvaiheessa Karin opetti lukuvuoden 1976-77 Åggelby svenska samskolan lukiossa matematiikkaa ja fysiikkaa. Hänellä oli myös peruskoulun oppilaita ja hän toimi luokanvalvojana. Tuolloin hän oli vasta 22-vuotias. Jälkikäteen ajateltuna Karin pitää ajatusta hurjana, että hänellä oli niin nuorena niinkin paljon tekemistä ja vastuuta. Mutta nuorena hän ei osannut jännittää. "Nyt minä olen 54-vuotias ja minulla kymmenen opetustuntia viikossa ja jännitän paljon enemmän, kun vaadin itseltäni enemmän", hän toteaa.

Opettamisessa Karin pitää erityisesti siitä, kun opettaa jotain hienoa, kaunista matemaattista käsitettä ja on valmistautunut tehtävään huolella. Oppilaat odottavat ja opettaja tietää mitä tekee. "Silloin on mukana rakentamassa maailmaa", hän kuvailee. Erityisen hienoa on, jos lisäksi syntyy vuorovaikutusta ja oppilaat voivat luottaa siihen, että opettajalta saa apua ja tukea. Tärkeää onkin, että opettaja osaa lukea ihmisiä ja että hänellä on oikea asenne opettamiseen. Matematiikkaan ei saa suhtautua "salaisena tietona", jonka vain jotkut voivat ymmärtää.

Ensimmäinen työpaikka ja uuden kokeilua
Lukuvuoden 1976-77 jälkeinen vuosi kului Vaasassa auskultoimassa ja vuonna 1977 palattuaan Helsinkiin hän sai töitä Åshöjden Gymnasium:ssa ja hän laskee, että se oli hänen ensimmäinen työpaikkansa. Sieltä hän sai myöhemmin myös nuoremman lehtorin viran. Karin kokee, että aika Åshöjdenissä oli hänelle hyvin opettavaista. Koulu oli pieni, mutta siellä oli hyvä tunnelma ja kaikenlaisia oppilaita. Koulussa oppilaita arvostettiin, mikä Karinin mielestä antoi työlle lisäarvoa.
Karin oli "kunnollinen työntekijä" ja hänellä oli lehtorin virka, kunnes vuonna 2004 sanoi itsensä irti virastaan ja kokeili onneaan freelance-työntekijänä. Irtisanouduttuaan hän on nähnyt monia kouluja, sillä hän ei ole hakeutunut uudelleen virkaan, vaan hän on tehnyt lyhyempiä komennuksia.

Hän epäilee, että perinteinen käsitys, että pitkä ura samassa koulussa olisi eduksi, ei välttämättä pidä paikkaansa. Nähtyään monia erilaisia kouluja ja oppimisyhteisöjä Karin on saanut enemmän perspektiiviä opettamiseen. Myös koulu hyötyy uuden opettajan saamisesta, tuoreen ihmisen mukana tulee myös tuoreita mielipiteitä. Karinin mielestä olisi tärkeää, että ihmiset uskaltaisivat tehdä mitä haluavat, sen sijaan että tekisivät töitä ainoastaan ura mielessä. Hän myös hieman harmittelee sitä, että lähti itse niin myöhään kokeilemaan ja katsomaan, mitä kaikkea työelämällä on tarjottavana.

Matikkamaa syntyy
Opettajana ollessaan Karin kävi itse erilaisissa koulutuksissa. Eräällä kurssilla, jolla käsiteltiin matematiikan konkretisointia opetuksessa, hänessä syttyi liekki. Vuosi oli 2000, neljän vuoden kuluttua hän irtisanoutui virastaan. "Olin ihan varma, että tämä on minun juttuni!", hän selittää. Hänellä oli sellainen tunne, että nyt on tehtävä jotain, ja hän noudatti intuitionsa ohjetta. He käyttivät muutaman muun asiasta innostuneen henkilön kanssa vähän aikaa suunnitteluun, saivat tukea opetusvirastosta ja käyttöönsä huoneen Mediakeskuksesta. Heillä oli matematiikan opetukseen liittyviä välineitä, jotka he laittoivat hyllyyn ja alkoivat pohtia, miten toimintaa ryhdytään kehittämään. Näin syntyi siis Matikkamaa - Mattelandet, joka on opetusviraston alainen pedagoginen keskus, joka keskittyy matematiikan opetuksen kehittämiseen esikoulusta lukioon.

Perustamisensa jälkeen Matikkamaa-idea on levinnyt useampaan kaupunkiin. Osa Matikkamaan suosiosta selittyy sillä, että se on syntynyt sen sijaan, että sitä olisi lähdetty määrätietoisesti kehittämään paperilta. Matikkamaan tarjoamat koulutukset ovat yksi esimerkki opettajan työn vapaudesta. Vaikka opetusta ohjataankin opetussuunnitelmilla ja ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen, opettajalla on silti paljon vapauksia ammattinsa harjoittamisessa, esimerkiksi juuri käyttämällä hyväksi Matikkamaan tarjoamia apuvälineitä.

Matikkamaa on työllistänyt Karinia alusta saakka. Niinpä hän haluaisi tulevaisuudessa koota kokemuksensa Matikkamaasta jonkinlaiseksi opaskirjaksi opettajille. Hän myös nauttii esiintymisestä ja Matikkamaan tiimoilta hän onkin päässyt luennoimaan erilaisten ryhmien tilaisuuksiin. Hän kiersi "saarnaamassa" päätoimisesti muutaman vuoden ajan. Hänellä on ollut taukoa luennoista, mutta nyt hän on taas alkanut vastaamaan myöntävästi luentopyyntöihin

Takaisin työelämäsivulle

  • No labels