EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Tutkielman ohjaajia / Thesis' Supervisors

 

Tällä sivulla on listattu mahdollisia tutkielman ohjaajia aihealueittain.

Lähes jokainen opetushenkilökuntaan kuuluva voi ohjata kandidaatintutkielmia, joten voit etsiä itsellesi ohjaajan myös listan ulkopuolelta.

 

 


Algebra

AnalyysiDifferentiaaliyhtälöt


Geometria

Kombinatoriikka

Lineaarialgebra

Logiikka

Lukuteoria

Sovellettu matematiikka


Tilastotiede

ML-tiedekunnan tilastotieteen opiskelija: Ota yhteyttä Jyrki Möttönen, Petteri Piiroinen, Sirkka-Liisa Varvio

Valtsikan tilastotieteen opiskelija: Ota yhteyttä Mikko Myrskylä, Maria Valaste, Kimmo Vehkalahti

Todennäköisyyslaskenta ja stokastiikka


Topologia

Muut alat

Kandidatuppsatser på svenska handleds av


 

 

 

  • No labels