mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkielman ohjaajia / Thesis' Supervisors

 

Tällä sivulla on listattu mahdollisia tutkielman ohjaajia aihealueittain.

Lähes jokainen opetushenkilökuntaan kuuluva voi ohjata kandidaatintutkielmia, joten voit etsiä itsellesi ohjaajan myös listan ulkopuolelta.

 

 


Algebra

Analyysi


Differentiaaliyhtälöt


Geometria

Kombinatoriikka

Lineaarialgebra

Logiikka

Lukuteoria

Sovellettu matematiikka

Tilastotiede


  • Jukka Corander (tilastollinen koneoppiminen, biometria)
  • Risto Lehtonen (yhteiskuntatilastotiede, social statistics, survey statistics)
  • Jyrki Möttönen (ei-parametriset menetelmät, robustit menetelmät, monimuuttujamenetelmät)
  • Sirkka-Liisa Varvio (biometria ja bioinformatiikka, tilastotieteen historia)
  • Kimmo Vehkalahti (yhteiskuntatilastotiede, psykometriikka, tilastollinen tietojenkäsittely, visualisointi)

Todennäköisyyslaskenta ja stokastiikka

Topologia

Muut alat

Kandidatuppsatser på svenska handleds av

 

 

 

  • No labels