Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ideoita laskuharjoitustilaisuuksien ohjaamiseen

 


Laskuharjoitustila jaetaan tehtävittäin vaikkapa pöydille asetetuilla lapuilla niin, että opiskelijat saapuessaan istuvat ryhmittäin tehtävien mukaan. Harjoitukset aloitetaan sopivanpituisella (esim. 15 min.) pohjustusajalla. Sen kuluessa ryhmät suunnittelevat, miten esittävät oman ryhmänsä tehtävän ratkaisun taululla. Pohjustuksen jälkeen ratkaisut käydään yhteisesti ryhmä ryhmältä läpi.

  • Järjestely lisää luontevasti kurssilaisten keskinäistä vuorovaikutusta, tutustuttaa kurssitovereita toisiinsa ja kannustaa yhteistyöhön.
  • Taululle tulemisen kynnys madaltuu, kun ratkaisun esittäminen ei ole vain omissa käsissä.
  • Opiskelijoiden esittämien ratkaisujen laatu paranee.  Pohjustukseen käytetty aika voitetaan takaisin esitysten sujuvuudessa ja vääriin suuntiin rönsyilevien yritysten karsiutuessa.
  • Ryhmillä on mahdollisuus toteuttaa luovempia menetelmiä ratkaisuiden esittämisessä mm. työnjaolla ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja näyttämällä.
  • Ryhmiin jakautuminen kannustaa opiskelijoita saapumaan ajoissa, koska saapuminen ryhmien jo aloitettua haittaa osallistumista.

 


 

 

  • No labels