Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Harri Auvinen

Harri Auvinen on tutkija ja jatko-opiskelija Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LTY), inversiotutkimuksen huippuyksiköohjelmassa. Työnsä hän kuitenkin hoitaa etätyönä kotikaupungista Kuopiosta käsin. Hän aloitti opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1994 ja valmistui vuonna 2000 soveltavan matematiikan linjalta. Sivuaineina Harri luki tietojenkäsittelytiedettä cum laude -oppimäärän ja fysiikkaa approbaturin. Vuodesta 2006 lähtien hän on tehnyt tutkimustyötään Lappeenrannan suuntaan, sillä teknillinen ala houkutteli ja hänen väitöskirjaohjaajansa Heikki Haario toimii nykyisin LTY:llä professorina.

Matematiikka oli Harrin lempiaine jo lukiossa, vaikkakin muut harrasteet rajoittivat opiskeluun käytettävää aikaa. Lukion jälkeen häntä kiinnosti, miten matematiikkaa voi soveltaa käytännön työssä ja hän oli kuullut, että on mahdollista opiskella sovellettua matematiikkaa. Hän oli menossa suorittamaan varusmiespalvelusta lukion jälkeen marraskuussa, mutta aikaisti palvelukseen astumista, koska halusi varmistaa, ettei opintojen aloittamista tarvitse lykätä kahdella vuodella. Näin hän pääsi jo vuoden päästä syksyllä opintojen alkuun palveltuaan 11kk armeijassa.

Sovellettua matematiikkaa ja satelliitteja
Soveltavan matemaatikon työn makuun Harri pääsi ollessaan vielä koulunpenkillä Matematiikan sovellusprojektit -kurssilla vuonna 1997. Tuolloin kurssityön aiheena oli Euroopan avaruusjärjestön GOMOS-satelliitti-instrumentin mittaustiedon käsittely MCMC-menetelmillä. Sovellusprojekti tehtiin Ilmatieteen laitokselle Johanna Tammisen ohjauksessa ja myöhemmin gradukin tuli tehtyä likipitäen samasta aiheesta Ilmatieteen laitoksen (IL) toimeksiannosta.

Käytännössä jo ennen gradun valmistumista varsinainen työelämä alkoi ProfMath Oy:n leivissä IL:n toimeksiantona vuonna 1998. Tuolloin Tekesin rahoittaman projektin tarkoituksena oli laatia inversiomenetelmä OSIRIS-satelliitti-instrumentin mittaustiedon käsittelyyn. Tiivis yhteistyö IL:n ja kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa johti useisiin työmatkoihin Euroopan ja pohjois-Amerikan maihin. Työllistymisen tälle saralle mahdollisti käytännössä osallistumalla sovellusprojektit-kurssille, jolloin Harri tapasi myös tulevan gradu- ja väitöskirjaohjaajansa sekä välillä myös työnantajansa prof. Heikki Haarion.

Jatko-opintoja ja konferensseja
Jatko-opiskelu ja tutkimustyö ovat jatkuvaa kouluttautumista, joten joitakin "ylimääräisiäkin" taitoja Harri on joutunut hankkimaan. Vaikka hän luki laajasti tietojenkäsittelyä sivuaineena, hän on joutunut opettelemaan ohjelmointia mm. Matlab- ja Fortran 77-95 -kielillä. Hän on myös tutustunut syvällisesti tutkimustyöhönsä liittyviin matemaattisiin menetelmiin, kuten Kalman-suotimiin, MCMC-menetelmiin ja yleisesti assimilaatiomenetelmiin, joihin hän ei päässyt tutustumaan lainkaan ennen työelämää. Toisaalta taas perustutkinnossa suoritetut fysiikan opinnot ovat osoittautuneet erittäin hyödylliseksi yleissivistykseksi.

Harrin työtehtäviin kuuluu jatko-opintosuunnitelman toteuttaminen, mikä käytännössä tarkoittaa inversio- ja assimilaatiomenetelmien kehitystyötä ja opintojen suorittamista. Kiinnostavaksi työn tekee käytännön sovellukset, jolloin tutkimustyön tulokset näkyvät konkreettisesti. Hän myös seuraa alan julkaisuja ja osallistuu kansainvälisiin konferensseihin. Myöhemmin, kunhan tohtorinhattu on painettu päähän, Harrin toiveena olisi löytää sopiva postdoc-paikka, jossa pätevöidyttäisiin edelleen tutkijaksi teollisuuteen tai tutkimuslaitokseen.

Takaisin työelämäsivulle

  • No labels