Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vuoden 2010 harjoittelumäärärahat

Vuoden 2010 harjoittelumäärärahat ovat haettavina. Nämä määrärahat on tarkoitettu perustutkintoa suorittaville, ensisijaisesti opintojen loppuvaiheessa oleville matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pääaineopiskelijoille. Siksi hakijoilla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot. Opiskelijan (koko opiskeluaikainen) harjoitteluaika tässä harjoittelujärjestelmässä voi olla enintään kolme kuukautta, joten aiempina vuosina tätä määrärahaa saaneet eivät nyt tule kysymykseen.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta myöntänee matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmiensa opiskelijoille varoja runsaaseen 20 harjoittelukuukauteen.

(Valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen pääaineopiskelijat kuuluvat v. 2010 sosiaalitieteiden laitokseen. Heille tarjolla olevista harjoittelumäärärahoista kerrotaan Almassa.)

Harjoittelusta maksettiin v. 2009 (valtion varoista) opiskelijalle palkkaa 1000 €/kk. Työnantaja voi halutessaan maksaa korkeampaakin palkkaa (omalla kustannuksellaan).

Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu allekirjoittaneelle esim. sähköpostitse viimeistään 29.1.2010. Ilmoita viestissä opiskelijanumerosi.

Laitoksen harjoittelijaehdokkaat (joille siis luvataan rahoitusta tiedekunnan myöntämistä varoista) valitaan laitoksen maisterivaiheen opiskelijoista matematiikan/tilastotieteen opintosuoritusten määrän ja laadun perusteella. Valintaan saattaa lisäksi vaikuttaa opiskelijalla itsellään tiedossa oleva sopiva harjoittelupaikka.

Harjoittelijaehdokas etsii viime kädessä itse sopivan työnantajan ja hoitaa tarvittavat neuvottelut työnantajan kanssa. Yliopistolle tulee myös harjoittelupaikkatarjouksia; näitä paikkoja voi hakea, jos niistä löytyyy sopivia. Laitoksen opiskelijoita on viime vuosina ollut harjoittelemassa mm. Tilastokeskuksessa, Opetushallituksessa, Kansanterveyslaitoksessa, EVIRAssa, Säteilyturvakeskuksesssa, Eläketurvakeskuksessa ja Ilmatieteen laitoksessa. Kysymykseen tulee valtionhallinnon ohella yhtä hyvin yksityinen yritys, kunta tai valtion liikelaitos. Työnantaja maksaa harjoittelijan palkan ja laskuttaa harjoittelun päätyttyä palkkakustannuksista yliopistoa (sivukuluineen v. 2009 enintään 1288 €/kk).

Hannu Honkasalo

  • No labels