Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan oppiminen ja opetus

Näiltä sivuilta löytyvä tieto koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa: guide.student.helsinki.fi

ISO PYÖRÄ

Iso pyörä -koulutusuudistuksen myötä yliopiston kaikki opetus organisoidaan koulutusohjelmina 1.8.2017 alkaen. Iso pyörä -tutkintouudistus ja siirtymälomakkeet (Flamma).

Nykyisillä opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä uusiin koulutusohjelmiin tai jatkaa tavoitetutkinnon suorittamista nykyisten tutkintovaatimusten mukaan siirtymäajan päättymiseen 31.7.2020 saakka, jonka jälkeen siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin on pakollista.

Tutustu tutkintouudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin aineenopettajakoulutuksen omalla wikialueella!


Ajankohtaista

Iso pyörä -tutkintouudistus ja opettajankoulutus -wikialue >>>

Pedagogisten opintojen uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan aineenopettajan koulutuksessa 1.8.2017 >>>

Tule mukaan LumA-tiedekasvatuskeskuksen toimintaan! Suorita Tiedekasvatus-kurssi >>>

Matematiikan aineenopettajan koulutus

Summamutikka-keskus

"Helsingin yliopiston  LUMA-keskuksen  osana toimiva Summamutikka-resurssikeskus Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella innostaa ja motivoi lapsia ja nuoria matematiikan ja sen opiskelun pariin, tukee lasten ja nuorten matematiikan opiskelua, oppimista ja harrastuneisuutta sekä tukee kaikkia matematiikan opettajia tärkeässä opetustyössään ja ammatillisessa kehittymisessään. "

Tutustu Summamutikan toimintaan täällä!

 

 

KUMPULA OPETTAA -blogi

- Ajatuksia matematiikan opettamisesta

Making sense of the social – kuinka kuulutaan tiedeyhteisöön?
Millaisiin yhteisöihin sinä tunnet kuuluvasi? Entä onko jotain yhteisöä, johon et kuulu vaikka haluaisit? Millaiset tekijät voisivat muuttaa tilanteen? Matematiikan opetuksen tutkimusryhmän uusi tutkimusprojekti koki ensiesiintymisensä Pedaforum 2019 -konferenssissa kesäkuun alussa. Paikkana oli tuttu Kumpulan kampus! Tutkimusprojektin nimi on Making … Lue loppuun
Kokemuksia uudesta arviointitavasta matematiikan yliopistokurssilla
”Tämä oli minulle normaalia matematiikan suorittamista huomattavasti motivoivampaa” Kurssille Johdatus yliopistomatematiikkaan suunniteltiin keväällä 2018 kokonaan uusi arviointitapa. Kyseessä on matemaattisten tieteiden kandiohjelman ensimmäisen syksyn tai kevään 5 opintopisteen kurssi, jolla opitaan matemaattista ajattelua ja viestintää sekä perusasioita joukoista, kuvauksista ja … Lue loppuun

Matematiikan opetuksen tutkimus laitoksella

Linkkejä, vinkkejä ja tapahtumia

Matematiikan oppimista ja opettamista pohtivia blogeja

Verkkosivustoja oman opetuksen tueksi

Sähköpostilistoja

  • Matrix-opet sähköpostilista, jonka kautta saa tietoa opettajan sijaisuuksista sekä yksityisopetustehtävistä.

 

 

 

 

  • No labels