mathstatOpe

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen aineenopettajakoulutuksen wikialue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan oppiminen ja opetus

Näiltä sivuilta löytyvä tieto koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa: guide.student.helsinki.fi

ISO PYÖRÄ

Iso pyörä -koulutusuudistuksen myötä yliopiston kaikki opetus organisoidaan koulutusohjelmina 1.8.2017 alkaen. Iso pyörä -tutkintouudistus ja siirtymälomakkeet (Flamma).

Nykyisillä opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä uusiin koulutusohjelmiin tai jatkaa tavoitetutkinnon suorittamista nykyisten tutkintovaatimusten mukaan siirtymäajan päättymiseen 31.7.2020 saakka, jonka jälkeen siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin on pakollista.

Tutustu tutkintouudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin aineenopettajakoulutuksen omalla wikialueella!


Ajankohtaista

Iso pyörä -tutkintouudistus ja opettajankoulutus -wikialue >>>

Pedagogisten opintojen uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan aineenopettajan koulutuksessa 1.8.2017 >>>

Tule mukaan LumA-tiedekasvatuskeskuksen toimintaan! Suorita Tiedekasvatus-kurssi >>>

Matematiikan aineenopettajan koulutus

Summamutikka-keskus

"Helsingin yliopiston  LUMA-keskuksen  osana toimiva Summamutikka-resurssikeskus Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella innostaa ja motivoi lapsia ja nuoria matematiikan ja sen opiskelun pariin, tukee lasten ja nuorten matematiikan opiskelua, oppimista ja harrastuneisuutta sekä tukee kaikkia matematiikan opettajia tärkeässä opetustyössään ja ammatillisessa kehittymisessään. "

Tutustu Summamutikan toimintaan täällä!

 

 

KUMPULA OPETTAA -blogi

- Ajatuksia matematiikan opettamisesta

”Hurjaa hippimeininkiä!” eli opiskelijat päättämässä oman arvosanansa matematiikan massakurssilla
Otsikon lainaus on peräisin erään opiskelijan viestistä luentochatissa, kun Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I -kurssin aloitusluennolla kerrottiin, että kurssilla ei ole lainkaan tenttiä. Sen sijaan jokainen opiskelija olisi itse vastuussa oman arvosanansa asettamisesta. Siis hetkinen! Idea itsearvioinnista kurssin arviointimuotona lähti Johanna … Lue loppuun
Kuinka maisterivaiheen kurssista muodostui matemaatikkojen yhteisö
Olen jo usean vuoden ajan käyttänyt kursseillani uutta opiskelijakeskeistä menetelmää, tehostettua kisällioppimista. Viime aikoinan olen opettanut vain suuria 1. ja 2. vuoden massakursseja, mutta viime keväänä pääsin opettamaan pientä maisteritason kurssia. Sovelsin kurssin opetuksessa tehostetun kisällioppimisen menetelmästä tuttuja elementtejä sekä … Lue loppuun

Matematiikan opetuksen tutkimus laitoksella

Linkkejä, vinkkejä ja tapahtumia

Matematiikan oppimista ja opettamista pohtivia blogeja

Verkkosivustoja oman opetuksen tueksi

Sähköpostilistoja

  • Matrix-opet sähköpostilista, jonka kautta saa tietoa opettajan sijaisuuksista sekä yksityisopetustehtävistä.

 

 

 

 

  • No labels