mathstatOpe

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen aineenopettajakoulutuksen wikialue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan oppiminen ja opetus

Ajankohtaista

Pedagogisten opintojen uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan aineenopettajan koulutuksessa 1.8.2016 >>>

Millaista olisi opiskella Kumpulassa aineenopettajaksi? Se selviää tällä videolla, jonka ovat tehneet tiedekunnan opeopiskelijat! >>>

Tule mukaan Summamutikka-keskuksen toimintaan! Summis etsii jatkuvasti innokkaita ohjaajia matikkakerhoille ja -päiviin! >>>

Tietoa pedagogisiin opintoihin ilmoittautumisesta >>>

Matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimukset muuttuvat 1.8.2014 alkaen. Vanhojen vaatimusten mukaan voi edelleen valmistua, mutta opiskelija voi halutessaan noudattaa myös uudempia tutkintovaatimuksia. >>>

Summamutikka-keskus

"Helsingin yliopiston  LUMA-keskuksen  osana toimiva Summamutikka-resurssikeskus Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella innostaa ja motivoi lapsia ja nuoria matematiikan ja sen opiskelun pariin, tukee lasten ja nuorten matematiikan opiskelua, oppimista ja harrastuneisuutta sekä tukee kaikkia matematiikan opettajia tärkeässä opetustyössään ja ammatillisessa kehittymisessään. "

Tutustu Summamutikan toimintaan täällä!

 

 

KUMPULA OPETTAA -blogi

- Ajatuksia matematiikan opettamisesta

Kuinka maisterivaiheen kurssista muodostui matemaatikkojen yhteisö
Olen jo usean vuoden ajan käyttänyt kursseillani uutta opiskelijakeskeistä menetelmää, tehostettua kisällioppimista. Viime aikoinan olen opettanut vain suuria 1. ja 2. vuoden massakursseja, mutta viime keväänä pääsin opettamaan pientä maisteritason kurssia. Sovelsin kurssin opetuksessa tehostetun kisällioppimisen menetelmästä tuttuja elementtejä sekä … Lue loppuun
Yliopistomatematiikka, koulumatematiikka ja opettajan tieto
Suomalaisen matematiikan aineenopettajakoulutuksen voidaan katsoa sisältävän varsin kattavan paketin matematiikan opintoja, pedagogisia opintoja ja käytännön opetusharjoittelua kouluissa. Toisin sanoen, koulutuksessa kertyy varsin suuri määrä opettajalle tärkeää tietoa. Toisaalta sekä opettajaopiskelijat että työelämässä toimivat matematiikan opettajat saattavat kokea yliopistossa opiskellun matematiikan irrallisena … Lue loppuun

Matematiikan opetuksen tutkimus laitoksella

Linkkejä, vinkkejä ja tapahtumia

Matematiikan oppimista ja opettamista pohtivia blogeja

Verkkosivustoja oman opetuksen tueksi

Sähköpostilistoja

  • Matrix-opet sähköpostilista, jonka kautta saa tietoa opettajan sijaisuuksista sekä yksityisopetustehtävistä.

 

 

 

 

  • No labels