Child pages
 • Luokanopettajien matematiikan sivuaine
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan sivuaineopinnot luokanopettajille

Näiltä sivuilta löytyvä tieto koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

Uudet matematiikan opintokokonaisuudet luokanopettajille löydät toistaiseksi täältä.

Oletko aloittanut matematiikan opintosi ennen 1.8.2017 ja tarvitset tietoa vanhojen ja uusien kurssien vastaavuuksista? Löydät vastaavuustaulukot täältä.

Tätä sivua ei enää päivitetä!


Matematiikan sivuaineen vastuuhenkilö opettajankoulutuslaitoksella on yliopistonlehtori Päivi Portaankorva-Koivisto (paivi.portaankorva-koivisto@helsinki.fi).

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella vastuuhenkilö on professori Juha Oikkonen. Opintoihin liittyvissä asioissa voi myös kääntyä laitoksen opintoneuvojien puoleen.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos tarjoaa Lukiomatematiikan kertauskurssin, jonka avulla voi vahvistaa matematiikan kursseilla tarvittavia pohjatietoja. Luokanopettajaksi opiskelevat, jotka suorittavat matematiikasta sivuainekokonaisuuden, saavat sisällyttää lukiomatematiikan kertauskurssin matematiikan perusopintojen valinnaisiin opintoihin.

Luokanopeopiskelija!

Tule mukaan Summamutikka-keskuksen toimintaan. Summis etsii jatkuvasti innokkaita toimijoita ohjaamaan matikkakerhoja, -päiviä ja -vierailuja kaikenikäisille oppilaille. Lue lisää täältä.

Matematiikan perusopinnot 25 op

Perusopinnot koostuvat matematiikan kursseista (vähintään 20 op) ja OKL:n järjestämästä didaktiikan osuudesta (6173001 Didaktiikan opinnot I, 5 op). Didaktiikan osuuden voi suorittaa myös erikseen osana vapaasti valittavia opintoja. Matematiikan kurssit ovat matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämiä ja ne pidetään Kumpulan kampuksella. Matematiikan kurssien kurssisivut löytyvät laitoksen Opiskelu-sivulta syksyn ja kevään opetuksen alta.

 • Pakolliset kurssit
  • Matematiikkaa kaikille 2 op
  • Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
  • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
  • Didaktiikan opinnot I 5 op (OKL)
 • Valinnaisia matematiikan tai matematiikan opetuksen kursseja vähintään 8 op, kuten
  • Lukiomatematiikan kertauskurssi 2 op
  • Todennäköisyyslaskenta I 5 op
  • Matematiikan opetuslaboratorio 3 op
  • GeoGebra opetuksessa 3 op
  • Luonnontieteiden kerho-opetus: ohjaajakoulutus 2 op, käytännön ohjaaminen 3 op

Perusopinnot voi koota myös muista kursseista, mutta siitä tulee sopia erikseen professori Juha Oikkosen kanssa.

Matematiikan aineopinnot 35 op

Aineopinnot koostuvat matematiikan kursseista (vähintään 30 op) ja OKL:n järjestämästä didaktiikan osuudesta 61735 Didaktiikan opinnot II (5 op). Didaktiikan opintojakso suoritetaan pääosin yhdessä aineenopettajaopiskelijoiden kanssa aineenopettajankoulutuksen matematiikan ainedidaktiikan perusteiden ryhmissä (68153Mat) ja matematiikan didaktiikan luennoilla (68149). Matematiikan kurssit ovat matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämiä ja ne pidetään Kumpulan kampuksella. Matematiikan kurssien kurssisivut löytyvät laitoksen Opiskelu-sivulta syksyn ja kevään opetuksen alta.

 • Pakolliset kurssit:
  • Raja-arvot 5 op (vastaa yhdessä kurssin Differentiaalilaskenta kanssa kurssia Analyysi I)
  • Differentiaalilaskenta 5 op (vastaa yhdessä kurssin Raja-arvot kanssa kurssia Analyysi I)
  • Integraalilaskenta 5 op (vastaa yhdessä kurssin Sarjat kanssa kurssia Analyysi II)
  • Algebralliset rakenteet I 5 op (vastaa yhdessä kurssin Algebralliset rakenteet II kanssa kurssia Algebra I 10 op)
  • Didaktiikan opinnot II 5 op (OKL)
 • Valinnaisia matematiikan tai matematiikan opetuksen kursseja vähintään 10 op, kuten
  • Sarjat 5 op (vastaa yhdessä kurssin Integraalilaskenta kanssa kurssia Analyysi II)

  • Geometria 10 op

  • Logiikka I 10 op

  • Todennäköisyyslaskenta I 5 op

  • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op

  • Algebralliset rakenteet II 5 op (vastaa yhdessä kurssin Algebralliset rakenteet I kanssa kurssia Algebra I 10 op)

  • Matematiikan opetuslaboratorio 3 op

  • GeoGebra opetuksessa 3 op

  • Luonnontieteiden kerho-opetus: ohjaajakoulutus 2 op, käytännön ohjaaminen 3 op

  • Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta 3 op

Aineopinnot voi koota myös muista kursseista, mutta siitä tulee sopia erikseen professori Juha Oikkosen kanssa.

 • No labels