Child pages
  • Aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aineenopettajan kelpoisuus

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuuden saa suorittamalla

Opetettavalla aineella tarkoitetaan pääsääntöisesti perusopetuksen tai lukion opetukseen kuuluvaa ainetta.

Opettajan pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Aineenopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajankelpoisuuden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi ja muiden oppilaitosten yleissivistävien aineiden opettajaksi.

 

  • No labels