Child pages
  • Topologiset vektoriavaruudet I, syksy 2008
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Topologiset vektoriavaruudet I, syksy 2008

Luennoitsija

dos. Kari Ylinen

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Esitiedoiksi (juuri ja juuri) riittää topologia I:n ja lineaarialgebran alkeiden tuntemus, mutta sopivimman taustan muodostavat topologia II ja funktionaalianalyysin peruskurssi.

Luentoajat

I ja II periodilla joka toinen viikko ma 10-12 C123 ja ma 14-16 C122. Ensimmäinen luento 8.9. Jatkosta sovitaan kuulijoiden kanssa.

Sisältö

Topologisten vektoriavaruuksien teoria on kehittynyt läheisessä vuorovaikutuksessa sovellusten kanssa lähinnä 1950-luvulta lähtien, ja nykyään se on yksi funktionaalianalyysin keskeisistä välineistä. Kurssilla käsitellään erityisesti ns. lokaalisti konveksien topologisten vektoriavaruuksien perusteoriaa, jossa dualiteettitarkasteluilla on keskeinen asema. Erityisaiheista voidaan mainita topologiset tensoritulot ja sovellukset distribuutioteoriaan.

Ilmoittaudu

  • No labels