Child pages
  • Tilastotieteen proseminaari ja tutkielmaseminaari, syksy 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, syksy 2010

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

4 tai 1+3 op (aineopinnot) tai 2 op (syventävät opinnot).

Tyyppi

Aine- tai syventäviä opintoja.

Aineopintovaiheessa olevia seminaari palvelee proseminaarina ja syventäviä opintoja suorittavia tutkielmaseminaarina. Tavoitteena on harjoitella (kandidaatin tai pro gradu -) tutkielman tekemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä esitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelijoita autetaan myös tutkielman aiheen haussa. Tutkielmat voivat liittyä jonkin kurssin harjoitustyöhön. Suoritustapa on oman esitelmän laatiminen ja pito, toimiminen opponenttina ja aktiivinen osallistuminen seminaariin myös muilla tavoin.

Luentoajat

Koko syyslukukausi 2010 pe 14-16 C323 (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

Huom.1! Läsnäolo kolmessa ensimmäisessä kokoontumisessa välttämätön!

Huom.2! Seminaaritilaisuuksista saa olla syksyn aikana poissa korkeintaan yhden (1) kerran!

24.09. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

01.10. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

08.10. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

15.10. Heidi Ryynänen ("Coxin suhteellisen vaaran malli"). Opponentti: Tuuli Levänen.

22.10. Ei seminaaria.

29.10. Ei seminaaria (väliviikko).

05.11. Arne Bäcklund ("Estimation of poverty in domains with design-based and model-based methods"). Opponentti: Jirka Poropudas.

          Tara Junes ("Johdatus moniulotteiseen skaalaukseen"). Opponentti: Ville Parkkinen

12.11. Ei seminaaria.

19.11. Ei seminaaria.

26.11. Ville Parkkinen ("Metropolisin-Hastingsin algoritmi"). Opponentti: Heidi Ryynänen

03.12. Ei seminaaria.

10.12.

17.12. Marjukka Vartiainen ("Vastausalttiuden keskihajontaan perustuva laatuindikaattori - Otoksen edustavuus tilanteessa, jossa vastauskatoa ilmenee").
              Opponentti: Tanja Lindroth ja Arne Bäcklund
          Teemu Palviainen ("Diagnostiikka logistisessa regressiossa").
              Opponentti: Satu Suolinna

Esitelmät jaetaan osallistujille BSCW-työtilan kautta (ohjeet linkissä). Osallistujat saavat s-postitse kutsun työtilaan.

Kirjallisuus

LaTeX-materiaalia:

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

The Not So Short Introduction to LATEX2ε

Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2ε:n käyttöön

The LaTeX Beamer Class Homepage

Beamer by Example

Opetusmateriaalia (tulosta itsellesi!):

Artikkeleita (tulosta itsellesi!):

Huom! Artikkelit tulostuvat yliopiston verkossa olevilta koneilta. Kotikonetta käyttäessäsi kirjaudu Nelliin omalla käyttäjätunnuksellasi, ja sen jälkeen tulosta artikkelit yllä.

Tilastotieteilijöiden työmarkkinoista:

Hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä:

Kielijelppi - Kirjoittajan työkalupakki

Kandidaatintutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Pro gradu -tutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Harjoitusaineohje (Raija Lehtinen ja Anu Lahtinen)

Muita apuvälineitä matemaattisen tekstin kirjoittamiseen(Pekka Pere)

Laitoksen tutkielmaohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielman teko-ohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman teko-ohjeet (mm. kansilehden malli)

Valtiotieteellisen tiedekunnan gradutukipalvelut

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pro gradu ohjeita

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Iso suomen kielioppi ilmaisena verkkoversiona

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels