Child pages
 • Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2008
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2008

Luennoitsija

yliop.leht. Kimmo Vehkalahti

Laajuus

osa 1 (4 op)
osa 2 (6 op)

Tyyppi

Perusopintoja.

Kohderyhmä

Kurssi on ensisijaisesti suunnattu valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta kaikki muutkin ovat tervetulleita. Esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yhteiskuntatieteellisesti painottuneita.

Luentoajat

I ja II periodi ke 8-10, to 10-12 Unioninkatu 40, sali 1.
Lisäksi viikottain työpajaharjoituksia (ks. alla).

 • M11 = Mariankatu 11

Harjoitukset (työpajat)

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

1.

ti

  8 - 10

M11, ls 3

2.

ti

10 - 12

M11, rh 3

3.

ti

12 - 14

M11, ls 7

4.

ti

14 - 16

M11, ls 8

5.

ti

16 - 18

M11, ls 3

Työpajoihin ei tarvitse ilmoittautua, vaan saa käydä siinä ryhmässä, joka itselle parhaiten sopii.

Luentomateriaali ja harjoitustehtävät

Materiaali ja harjoitustehtävät jaettiin kurssin BSCW-alueella. (Sittemmin BSCW:stä on tällä kurssilla luovuttu.)

Tavoitteet

Yleiskäsitys tilastotieteestä ja tilastollisten tutkimusmenetelmien käytännön soveltamisesta.

Tilastotiede on hyvä nähdä osana niin yhteiskuntatieteitä kuin monia muitakin tieteenaloja, joissa kerätään tietoa ja mitataan asioita. Tilastollisten menetelmien avulla päästään käsiksi eri alojen omiin, kiinnostaviin tutkimuskysymyksiin.

Vaikka tilastotieteen teoriapohja nojaakin matematiikkaan, tämän kurssin näkökulmasta tilastotiede ei ole matematiikkaa.

Tärkeintä on oppia tilastollista ajattelua ja päättelyä. Laskeminen ei ole enää lainkaan niin oleellista (siitä huolehtivat tietokoneohjelmat). Tutkijan tehtävä on pikemminkin pohtia ja päättää:

 • mitä tietoja kerätään, keneltä tai mistä ja millä tavalla,
 • miten ilmiöitä ja asioita kannattaa mitata,
 • millaisia menetelmiä sovelletaan missäkin tilanteessa,
 • miten tuloksia tulisi tulkita sekä
 • mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä (ja mitä ei).

Tällaiset taidot ovat välttämättömiä jo oman alan tutkimuskirjallisuuden ymmärtämisessä.

Ilmoittaudu osaan 1

Ilmoittaudu osaan 2

Suoritus

Suositeltavin suoritustapa on luennot + harjoitukset + kurssikokeet.

 • osa 1 (4 op): Kurssikoe 1 tai vaihtoehtoisesti yleistentissä suoritettava erilliskoe
 • osa 2 (6 op): Kurssikoe 2 tai vaihtoehtoisesti yleistentissä suoritettava erilliskoe

Kokeet

 • Kurssikoe 1 to 16.10. klo 10-14, Porthania I (Yliopistonkatu 3)
 • Kurssikoe 2 to 11.12. klo 10-14, Porthania I (Yliopistonkatu 3)

Molemmista osista saa erillisen arvosanan.
Kokeiden maksimipistemäärä on 30 ja läpäisyraja 12 pistettä.
Pisteet vastaavat arvosanoja seuraavasti:

pisteet

arvosana

28-30

erinomainen (5)

24-27

kiitettävä (4)

20-23

hyvä (3)

16-19

tyydyttävä (2)

12-15

välttävä (1)

  0-11

hylätty (0)

Laitoksen yleistentissä voi suorittaa kumman tahansa tai molemmat osat erilliskokeina, mutta suositeltavin suoritustapa on luennot + harjoitukset + kurssikokeet.

 • No labels