Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotiede tutuksi IIsyksy 2016

 

Vastuuopettaja: Sirkka-Liisa Varvio 

Ohjaajat: Minna Vehkala, Toni Lehtonen, Aku Leivonen, Daniel Kari, Joni Oksanen

Laajuus: 5 op, II opetusperiodi

Kurssikoodi: 57775 tai A57775

Kohderyhmät

 • Edeltävä  kurssi (I opetusperiodissa)  57773 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto ("Tiltu ja R"), sekä 57775 Tilastotiede tutuksi II ("Tiltu II")  (tai A57775) muodostavat tilastotieteen pääaineopiskelijan perusopintojen ensimmäiset kurssit, jotka antavat yleisnäkemyksen tilastotieteen kentästä. Tilastotieteen opintojen rakenne on täällä (toistaiseksi näkyvissä lukuvuoden 2015-2016 versio).
 • Tiltu ja R + Tiltu II ovat suositeltavia opintojaksoja sivuaineopiskelijan 25 op:n kokonaisuuteen vaihtoehdossa 1. Sivuaineopiskelijan tutkintovaatimukset löytyvät täältä. Huomaa myös yhteiskuntatilastotieteen JYT. Tiltu ja R + Tiltu II ja JYT ovat niin erilaisia kursseja, että ei ole esteitä sijoittaa tilastotieteen sivuaineopintojen perusopintokokonaisuuteen vaikkapa molempia
 • Tiltu ja R + Tiltu II sopivat myös menetelmätieteiden opintokokonaisuuteen.
 

Esitietovaatimukset  

 57773 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto, tai R-ohjelmiston ja todennäköisyyslaskennan alkeiden osaaminen jonkun muun kurssin tai itseopiskelun kautta. Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan osaaminen Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto kurssin sisällön mukaisesti on oleellista. R-ohjelmiston osaaminen ei ole välttämätön esitietovaatimus, tehtävät on mahdollista ratkaista myös "käsin laskemalla", tai jotain muuta ohjelmistoa hyväksikäyttäen. R-ohjelmiston osaamisesta on kuitenkin paljon hyötyä kurssilla. Englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea. Lukion matematiikka on tarpeellinen.

Kurssin sisältö ja suoritus

 • Laskuharjoituksia ja esseetehtäviä. 
 • Tiivistelmä sisällöstä on täällä.
 • Torstaisin ilmestyy Moodlessa viikoittainen tehtäväkokoelma ja vastaukset palautetaan seuraavaan torstaihin (klo 23:55) mennessä. Moodlessa on kurssin viikoittaiset teemat tehtävänantoina. Katso myös alla: kurssin materiaali. 
 • Kurssin voi suorittaa kokonaan digityöskentelynä
  • Tarkastus ja ohjaus on ensisijaisesti digitaalista, Moodlessa.
  • Mikäli haluat lisäksi lähiopetusta, sitä on: 
   • keskiviikkoisin 10-12 luokassa CK111 (Kumpulan kampuksen Exactum, pohjakerros) ja 14-16 luokassa B120 (Exactum, 1. kerros).Ensimmäinen lähiopetuskerta on keskiviikkona 9.11.
 • Kurssista järjestetään tammikuussa tentti niille, joiden on tarpeen täydentää suorituksiaan, jotta pääsevät kurssista läpi. Tenttimahdollisuus ei tarkoita tehtävien perusteella saadun arvosanan korotusmahdollisuutta. Se tarkoittaa vain hylätyn korottamista hyväksytyksi, eli arvosanaksi 1.


Moodle-alue jossa tapahtuu kurssin työskentely

Kurssin materiaalia

Oppikirja: Sheldon M Ross, Introductory statistics, 3. painos. e-kirja HY:n kirjastossa. E-kirjaopas - ohjeita e-kirjojen käyttöön. Löydät kirjan kirjoittamalla Helsingin yliopiston kirjaston pääsivulla olevaan hakuikkunaan "Sheldon Ross Introductory statistics". Kumpulan tiedekirjastossa ja Kaisa-kirjastossa on muutamia lainattavia kappaleita sekä lukusalikappaleita. (Kirjasta löytyy googlaamalla myös pdf-versio. Linkki löytyy Moodlesta opiskelijoiden keskenään jakamana.)

 • Viikoittain annetaan tehtäviä, joista osa perustuu Sheldon Rossin kirjaan, osa muuhun materiaaliin, jota ilmestyy viikoittain Moodleen (ei vielä auki)

 


 57773 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto kursilla opiskelluista R:n alkeista löydät tietoja ja ohjeita (esim viikoittain ilmestyneen monisteen) Tiltu ja R-ohjelmisto kurssin Moodlesta.

   -ohjelmistoa voi käyttää joko suoraan konsolista tai jonkin graafisen käyttöliittymän kautta. R ja R-studio ovat valmiiksi asennettuina käytännössä kaikissa yliopiston tietokoneluokkien koneissa.

Tilastotieteen käsitteet ja menetelmät on hyödyllistä oppia englanniksi ja suomeksi: Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais-suomalainen sanasto. ISI -sanakirjassa lukuisia muitakin kieliä.  Yleiset sanakirjat: kirjaston MOT-sanakirjat.


 Palautetta kurssista

presemo 

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 

 • No labels