Child pages
 • Tilastotiede tutuksi I, syksy 2016
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotiede tutuksi ja -ohjelmistosyksy 2016

 

Vastuuopettaja: Sirkka-Liisa Varvio 

Ohjaajat: Minna Vehkala, Toni Lehtonen, Aku Leivonen, Daniel Kari, Joni Oksanen

Laajuus: 5 op, I opetusperiodi

Kurssikoodi: 57773 (HY:n opiskelijoille) tai A57773 (Avoimen yliopiston opiskelijoille); huomaa erilliset ilmoittautumiset, HY ja Avoin yliopisto

Kohderyhmät

 • 57773 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto ("Tiltu ja R"), sekä 57775 Tilastotiede tutuksi II  ("Tiltu II") (tai A57775) muodostavat tilastotieteen pääaineopiskelijan perusopintojen ensimmäiset kurssit, jotka antavat yleisnäkemyksen tilastotieteen kentästä. Tilastotieteen opintojen rakenne on täällä.
 • Tiltu ja R + Tiltu II ovat suositeltavia opintojaksoja sivuaineopiskelijan 25 op:n kokonaisuuteen vaihtoehdossa 1. Sivuaineopiskelijan tutkintovaatimukset löytyvät täältä. Huomaa myös yhteiskuntatilastotieteen JYT Tiltu ja R + Tiltu II ja JYT ovat niin erilaisia kursseja, että ei ole esteitä sijoittaa tilastotieteen sivuaineopintojen perusopintokokonaisuuteen vaikkapa molempia
 • Tiltu ja R + Tiltu II sopivat myös menetelmätieteiden opintokokonaisuuteen.
 

Esitietovaatimukset
Kurssilaisilta ei edellytetä tilastotieteen muiden kurssien aiempaa suorittamista. Englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea. Lukion matematiikka on tarpeellinen.

Kurssin sisältö 

 • Laskuharjoituksia ja esseetehtäviä. 
 • Tiivistelmä sisällöstä on täällä.
 • Torstaisin ilmestyy Moodlessa viikoittainen tehtäväkokoelma ja vastaukset palautetaan seuraavaan torstaihin (klo 23:55) mennessä. Moodlessa myös kurssin viikoittaiset teemat tehtävänantoina, joissa myös tarpeen mukaan selitetään, mikä on tehtävien tarkoitus. Katso myös alla: kurssin materiaali.
  • Tarkastus ja ohjaus on ensisijaisesti digitaalista, Moodlessa. Voit kysyä mitä tahansa - ja saat apua.
  • Mikäli haluat lisäksi ohjausta luokassa, sitäkin on:
   • tiistaisin 14-16 luokassa B120 (1. kerros, Kumpulan kampuksen Exactum -rakennus.)
   • keskiviikkoisin 10-12 luokassa CK111 (Exactumin pohjakerros) ja 14-16 luokassa B120.
 • Aloitusluento on torstaina 8.9 klo 15-16 auditoriossa A111 (Exactum, 1. kerros). Aloitusluennolla selitetään kurssin toiminta. Osallistuminen ei ole välttämätöntä, kaikki selitetään yksityiskohtaisesti myös kurssin kotisivulla ja Moodlessa.
 • Kurssista ei järjestetä tenttiä, suoritus perustuu viikoittaisista tehtävistä kertyviin pisteisiin. Pisteytys on selitetty Moodlessa.

Aiempina lukuvuosina R-ohjelmiston alkeiden oppiminen (peruskäyttö) on sisältynyt kurssiin 57703 Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla joka on järjestetty (ja järjestetään myös 2016-2017 opetusohjelmassa) IV opetusperiodissa. R-ohjelmiston alkeiden oppiminen on kuitenkin tärkeää jo heti opintojen alussa ja sisällytetään nyt kurssiin Tilastotiede tutuksi. Tämä ei tarkoita, että Tiltu ja R korvaisi kurssin Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla. Kysymys on vain R:n alkeista, jotka pyritään saamaan haltuun siten että niitä ei tarvitsisi opettaa Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla kurssilla. Keväällä 2017, kurssilla Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla, alkeet vielä opetetaan niille jotka eivät ole suorittaneet kurssia Tiltu ja R (Seuraavassa vaiheessa, lukuvuonna 2017-18, Tiltu ja R, tai R:n alkeet jollain muulla tavalla, tulee olemaan muodollinen esitietovaatimus kurssille Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla.)
  

Kurssin materiaalia

Oppikirja: Sheldon M Ross, Introductory statistics, 3. painos. e-kirja HY:n kirjastossa. E-kirjaopas - ohjeita e-kirjojen käyttöön. Löydät kirjan kirjoittamalla Helsingin yliopiston kirjaston pääsivulla olevaan hakuikkunaan "Sheldon Ross Introductory statistics". Kumpulan tiedekirjastossa ja Kaisa-kirjastossa on muutamia lainattavia kappaleita sekä lukusalikappaleita. (Kirjasta löytyy googlaamalla myös pdf-versio. Linkki löytyy Moodlesta opiskelijoiden keskenään jakamana.)

 • Viikoittain annetaan 10 tehtävää, joista 6 perustuu Sheldon Rossin kirjaan ja 4 muuhun materiaaliin, jota ilmestyy viikoittain Moodleen. 
 • Kahdella ensimmäisellä viikolla neljä tehtävää perustuu R-ohjelmiston käytön opetteluun. Neljällä seuraavalla viikolla R-tehtäviä on kaksi, ja kaksi muuta tehtävää perustuvat kirjallisuuteen (tieteellisiä artikkeleita, Google Scholarin käytön opettelua) ja/tai videoihin, jotka kertovat tilastotieteen kentästä jokapäiväisessä elämässämme. Tehtävien materiaali ilmestyy viikoittain Moodlessa.
 • Viikoittain ilmestyy Moodlessa myös R-ohjelmiston käyttöön liittyvä taustamateriaali.
   

   -ohjelmistoa voi käyttää joko suoraan konsolista tai jonkin graafisen käyttöliittymän kautta. R ja R-studio ovat valmiiksi asennettuina käytännössä kaikissa yliopiston tietokoneluokkien koneissa.

Tilastotieteen käsitteet ja menetelmät on hyödyllistä oppia englanniksi ja suomeksi: Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais-suomalainen sanasto. ISI -sanakirjassa lukuisia muitakin kieliä.  Yleiset sanakirjat: kirjaston MOT-sanakirjat. 

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!
  

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 • No labels