Child pages
  • Syksy 2016
49 more child pages
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syksy - Hösten - Fall 2016

 

 

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

 

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Matematiikka - Mathematics

Perusopinnot

Advanced calculus (periods I and II)
 
Calculus I (periods I and II)

Differentiaalilaskenta (II periodi)
 
Differentialkalkyl (II perioden)
Gränsvärden (I perioden)
Johdatus yliopistomatematiikkaan (I ja II periodi)
Matemaattisen analyysin kurssi (I ja II periodi)
Matematiikka tutuksi (I periodi)
Matematiikkaa kaikille
 (I periodi)

Raja-arvot (I periodi)

Syventävät opinnot - Advanced studies


Matematiikka - Mathematics

Algebra ja topologia
Topological transformation groups (periods I and II)  
Analyysi
Fourier analysis (periods I and II)  
Geometric measure theory (periods I and II)
Harmonic analysis (periods I and II)
Kompleksianalyysi I (I ja II periodi)
Partial differential equations I (periods I and II)
Spectral theory (periods I and II)
Matemaattinen logiikka
Finite model theory (periods I and II)  
Ramsey theory (periods I and II)

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Soveltava analyysi
Partial differential equations I (periods I and II)  
Stokastiikka

Malliavin calculus (periods I and II)
Probability theory I (period I)
Probability theory II (period II)
Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa (I ja II periodi) 

Tietokoneavusteinen matematiikka

 

Vakuutus- ja finanssimatematiikka
Henkivakuutusmatematiikka (I ja II periodi)
Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi (II ja III periodi) 

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Muut opinnot - Other studies


 

 

 

  • No labels