Syksy - Hösten - Fall 2009

(warning) Periodissa II alkavien kurssien ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.10.2009 klo 8:00 ja päättyy sunnuntaina 8.11.2009 klo 23:59.

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Syventävät opinnot


Muut opinnot


  • No labels