Child pages
 • Satunnaistetut ja havainnoivat tutkimukset, syksy 2007
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Satunnaistetut ja havainnoivat tutkimukset, syksy 2007

Luennoitsija

dos. Mervi Eerola

Laajuus

6/8op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Aineopintotason tilastollisen päättelyn kurssi, Lineaaristen mallien kurssi. Epidemiologian menetelmien
kurssin suorittaminen on hyödyksi.

Luentoajat

II periodilla 30.10-12.12, ti 14-16 ja ke 14-16, sali B120. Harjoituksista sovitaan luennolla.

Suoritustapa

Luennot ja harjoitukset sekä kurssikoe. Tasosta riippuen voidaan sopia lisäsuorituksista.

Kurssin kuvaus

Kurssilla käydään läpi satunnaistettujen ja havainnoivien tutkimusten menetelmällisiä periaatteita.
Keskeisiä aiheita ovat satunnaistaminen ja sen merkitys tunnuslukujen estimoinnin ja päättelyn
kannalta sekä satunnaistamisen puuttumisen aiheuttama valikoituvuus ja valikoitumisen hallinta.
Varianssianalyysin ja lineaaristen mallien teorian perusteet oletetaan tunnetuksi.

Asema opetuksessa

Biometrian tai tilastotieteen erikoiskurssi aine- tai syventäviin opintoihin (sovitaan luennoijan kanssa).
Soveltuu myös muiden alojen opiskelijoille ja tutkijoille, jotka haluavat ymmärtää tutkimusasetelman
suunnitteluun ja siihen pohjautuvaan analyysiin liittyviä tilastollisia periaatteita.

Alustava sisällysluettelo

 • Satunnaistetun ja havainnoivan tutkimuksen pääasiallisia eroja
 • Satunnaistettu tutkimus
  • Tutkimusyksikköjen määrittely ja homogeenisuus
  • Satunnaistaminen
  • Randomisointijakaumaan perustuva testaus
  • Vaikutuksen mallintaminen ja luotettavuustarkastelut
  • Esimerkkejä satunnaiskoeasetelmista
 • Havainnoiva tutkimus
  • Mitattavan harhan hallinta: asetelman tasapainottaminen
  • Piilevän harhan sensitiivisyysanalyysi
  • Esimerkkejä havainnoivista tutkimusasetelmista

Kirjallisuus

Yandell, B.: Practical Data Analysis of Designed Experiments. Chapman & Hall, 1996.
Hinkelman, K. & Kempthorne, O.: Design and Analysis of Experiments. vol 1. Wiley, 1994.
Rosenbaum, P. : Observational studies, 2nd ed. Springer Series in Statistics, 2002

 • No labels