Child pages
  • Painovirheet, Algebra I
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus abstraktiin algebraan: Painovirheitä toisessa painoksessa

Kurssikirjan toisesta painoksesta löytyneet painovirheet:

  • s. 104 toinen kappale: Tulon 8*4 pitää olla 8*5.
  • s. 137 esimerkki 9.6. Relaation ehdon pitäsi olla x_1^2+x_2^2=y_1^2+y_ 2^2
  • s. 142 tehtävä 9.8. Sama virhe kuin edellä.
  • s. 166 kuudes rivi. Funktiot f, g ja h kuuluvat joukkoon F(R).
  • s. 176 tehtävä 12.17. Osajoukko {[0]_n} ei ole alirengas. Tehtävässä pitää siis osoittaa, että ainoa alirengas on Z_n.
  • s. 177 taulukon alla oleva kappale: Jäännösluokat [1] ja [5] ovat itsensä käänteisalkioita, eivät toistensa käänteisalkioita.
  • s. 180 esimerkki 13.8.Toisella rivillä olevassa joukossa ei pitäisi olla symboleita c ja d.
  • s. 227 lauseen 18.7 todistuksen loppu: Kuva fH on ryhmän G' eikä H aliryhmä.
  • No labels