Child pages
 • Opetuslaboratorio, Syksy 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OpetuslaboratorioSyksy 2015

 

Vastuuopettaja: Juha Oikkonen

Laajuus:

Tyyppi:

Opetus:

Sisältö:

Esitietovaatimukset:

Ajankohtaista

 •  

Opetusajat

 

Luentoajat

Seminaari kokoontuu syyslukukaudella 2015 keskiviikkoisin klo 10-12 salissa C321 paitsi 9.9., jolloin seminaari kokoontuu huoneessa CK107.

Ensimmäinen kokoontuminen on 2.9.2015.

Kaikki 1. - ... vuoden opiskelijat ja matematiikkaa opettavat toivotetaan tervetulleiksi
laboratorioon.

Virtuaalinen laboratorio

Opetuslaboratoriolle on perustettu moodleen virtuaalinen työryhmäalue

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=207

Siellä on tarkoitus keskustella kaikesta laboratorion aihepiiriin liittyvästä sekä laboratorion toiminnasta.

Tiedot seminaarin kokoontumisista ja eri kertojen aiheista löytyvät seminaarin moodlesta. Moodleen linkitetään
myös monenlaista laboratorion kannalta kiinnostavaa luettavaa tai katsottavaa.

Käytössämme on myös anonyymi keskustelufoorumi Presemo

http://presemo.helsinki.fi/josemma

 

Ilmoittautuminen

(warning) Opetuslaboratorioon ei tarvitse ilmoittautua

Asema opinnoissa

Opetuslaboratorio on kaikkea tätä:

 • Seminaari, josta voi yhden lukukauden aktiivisella osallistumisella ja erikseen sovittavalla projektityöllä
  saada 5 op suorituksen.
 • Laboratorio on opettajaksi opiskelevien yhteydenpitopaikka ensimmäisestä vuodesta valmistumiseen
  ja sen jälkeenkin.
 • Laboratoriossa paikataan sitä, mitä muuten on vaarassa jäädä puuttumaan yliopistomme antamasta
  opettajankoulutuksesta.
 • Siellä kootaan matematiikan aineenhallintaa pedagogisen koulutuksen kanssa ehjäksi osaamiskokonaisuudeksi.
 • Laboratorio on opettajalinjan graduseminaari, missä voi hakea aihetta opettajankoulutuksen gradulle,
  keskustella työn alla olevasta gradusta ja esitellä valmista gradua.
 • Laboratoriossa etsitään yhteyksiä laitoksen oman opetuksen kehitystyön ja matematiikan kouluopetuksen
  kehittämisen välillä.
 • Laboratoriossa tutustutaan Summamutikkakeskuksen toimintaan ja etsitään tapoja viedä sen osaamista
  kouluopetukseen.

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 • No labels