Child pages
  • Matematiikka tutuksi kesa 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikka tutuksi, kesä 2014

Tässä on lista tehdyistä harjoitustehtävistä. Jos listassa on virheitä, jotka vaikuttavat kurssin läpipääsyyn, niin lähetä sähköpostia luennoitsijalle.

Harjoituspisteet


Jos laskuharjoitustehtäviä ei ole saanut tehtyä riittävästi (=23, sovittiin, että yksi piste vähennetään), mutta on kuitenkin tehnyt yhteensä vähintään 18 tehtävää, voi kurssista saada hyväksytyn tekemällä seuraavat lisätehtävät. Tehtävistä tulee tehdä kaikki ja ne tulee palauttaa luennoitsijalle 18.6. klo 23.59 mennessä.

Ylimääräiset tehtävät


Avoimen yliopiston kurssisivu

Luennoitsijalle voi lähettää nimetöntä pikapalautetta.

 

Luennoitsija

Esko Heinonen

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Perusopintoja

Matematiikan pääaineopiskelija ei voi sisällyttää kurssia matematiikan perusopintokokonaisuuteen.

Sisältö

Kurssin tärkeimpänä tavoitteena on eräiden koulu- ja lukiomatematiikan keskeisten asioiden mieleen palauttaminen ja matematiikassa käytettävien merkintöjen ja käsitteiden esitteleminen. Kurssilla käydään siis läpi koulu- ja lukiomatematiikan asioita ja pyritään tekemään matematiikan ulkoasua tutuksi. Käsiteltävät asiat ovat ”yleismatematiikkaa” eikä kurssilla syvennytä mihinkään erityiseen matematiikan alaan. Keskeisiä asioita ovat yksinkertaiset matemaattiset lausekkeet, perusyhtälöt, todennäköisyyslaskennan alkeet, aritmeettinen ja geometrinen jono sekä funktiot. Kurssi soveltuu osaksi matematiikan tai menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta niille, joiden pääaine ei ole matematiikka. 

Opetusajat

Luennot: ti ja ke 6.5.-10.6. klo 17.00-19.30, Exactum, sali D123

Laskuharjoitukset: ma 12.5.-9.6. ja ke 11.6.14
1. ryhmä klo 16.00-17.30 ja 2. ryhmä klo 18.00-19.30, Exactum, sali B120

Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen edellyttää laskuharjoituksiin osallistumista ja laskuharjoitustehtävien ratkaisemista. Kurssin läpäisemiseksi pitää tehdä vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista tehtävistä ja osallistua niiden läpikäymiseen laskuharjoituksissa.

Materiaali

Luentomateriaali

Laskuharjoitukset

Harjoitus 1     Ratkaisut

Harjoitus 2     Ratkaisut

Harjoitus 3     Ratkaisut

Harjoitus 4     Ratkaisut

Harjoitus 5     Ratkaisut

Harjoitus 6     Ratkaisut

 

  • No labels