Child pages
  • Matematiikan ja luonnontieteiden toiminnallinen ohjaaminen, s2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan ja luonnontieteiden toiminnallinen ohjaaminen, syksy 2013

Haluaisitko tutustua matematiikan ja luonnontieteiden toiminnalliseen ohjaamiseen? Tahtoisitko kokeilla tiedekerhon vetämistä? Tähän tarjoutuu mahdollisuus kurssilla "Matematiikan ja luonnontieteiden toiminnallinen ohjaaminen". Ilmoittautuminen päättyy 1.9., joten toimi pian!

Ensimmäinen tapaaminen on Chemicumin salissa A129.

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Kurssin kokonaislaajuudesta 2 op (Ohjaajakoulutus) on matematiikan aineopintoja ja 3 op (Käytännön ohjaaminen) on joko kandin tai maisterin tutkinnon muiden opintojen harjoitteluopintopisteitä.

Vastuuopettaja

Jenni Vartiainen (etunimi.sukunimi 'at' helsinki.fi)

Arvostelu

hyväksytty/hylätty

Sisältö ja aikataulu

Kurssi sijoittuu syys- ja kevätlukukaudelle 2013-204. Siihen sisältyy luentoja, ohjaajatapaamisia, kerhon tai tiedetuntien vetämistä, raportointia sekä palautetta.

  • Luento 1 tiistaina 3.9. klo 16.15-17.45 Chemicumin salissa A129.
  • Luento 2 syyskuussa
  • Luento 3 lokakuussa
  • Ohjaajatapaamiset ja töiden testaukset lokakuussa
  • Luento 4 eli välikoonti joulukuussa
  • Kerho-ohjauskerrat lokakuussa – maaliskuussa
  • Luento 5 eli loppukoonti maaliskuussa

Tarkemmat ajat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Muuta

Tänä vuonna tuetaan erityisesti ruotsinkielistä kerhotoimintaa. Siksi ruotsinkielisten kerhojen ohjaajat saavat opintosuorituksen lisäksi kannustuspalkkion. Tätä tukee Svenska Kulturfonden.

Kurssin järjestää Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikkö ja matematiikan ja tilastotieteen laitoksen matematiikan opetuksen tutkimusryhmä yhteistyössä muun muassa Valtakunnallisen LUMA-keskuksen, Kerhokeskuksen ja Helsingin kaupungin kanssa.

Ilmoittaudu

  • No labels