Child pages
 • Matemaattinen analyysi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


ma i–IV:  Kokeista yleisesti  (syksy 2018–)


Kunkin MA-kurssin voi suorittaa kurssikokeella  (kesto 2,5 h tai hieman enemmän/24 pistettä)  tai erilliskokeella  (uusi kesto 3 h).  Harjoitusten lisäpistejärjestelmä tukee kurssin suorittamista kurssikokeella, mutta erilliskokeinkin voi saada täyden arvosanan.  Lisäpisteitä saa kurssikokeen pistemäärän jatkoksi sekä "kirjallisista" harjoituksista  (enintään 4 pistettä)  että automaattiharjoituksista.  Pisteet yleensä lasketaan ½ pisteen välein. Selvä ero koelajeissa on myös apuvälineiden käytössä:

 • Kurssikokeessa ainakin osassa tehtäviä  sallitut apuvälineet ovat laskimet — ylioppilaskokeiden sääntöjen mukaan — ja MAOL-taulukot. Mutta kannattaa varautua, että joissakin tehtävissä  ko. apuvälineitä ei sallita.  (Siirtyminen apuvälineiden käyttöön sujuu yksilöllisesti ja yleensä joustavasti. Merkitse mahdollinen laskimesi ja taulukkosi nimilapulla tms.!
 • Erilliskokeessa ei kahteen vuoteen sallittu taulukoita, uusi käytäntö vaihtelee eikä joustavuutta näytä olevan.  Toistaiseksi sekä laskin että taulukko ovat käytössä koko erilliskokeen ajan.  (Valvonta toivottavasti on kehittynyt keväästä 2018...!)

Ero on myös ilmoittautumiskäytännössä:

 • Kurssikokeeseen ei ainakaan toistaiseksi  tarvitse erikseen ilmoittautua:  kurssille ilmoittautuminen riittää!  (Säännöt ovat eläneet.  Jos muutos tulee meille, siitä ilmoitetaan selvästi!) 
  • Kuitenkin, jos ei ole koskaan palauttanut ratkaisuja tms., kannattaa varmuuden vuoksi ilmoittaa opettajalle, jos aikoo silti tulla.  (Tosin resurssit riittänevät.)
 • Erilliskokeeseen pitää ilmoittautua erikseen viimeistään 10 vrk ennen (kesällä kenties vielä aikaisemmin) WebOodissa, jossa luetellaan kaikki erilliskokeet syys–elokuulta!  (Huomaa:  siis hieman seuraavan lukuvuoden puolelle!)  Voit käyttää WebOodi-sivun oikean yläkulman hakuruutua.

Yhteistä koelajeille:

 • Kokeilla pyritään arvioimaan ("mittaamaan") ns. laskutaidon ohella — usein jopa painokkaammin — asioiden ymmärtämistä;  ajattelua ja perustelua.
 • Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, milloin jotakin lausetta, menetelmää tms. (ainakin) voi käyttää: oletukset ja niiden voimassaolo!  Lisäksi pitää muistaa ero riittävän ja välttämättömän ehdon välillä.
  • Jos on oikeasti kiinnittänyt näihin huomiota kurssin aikana, ei ole vaikea muistaa riittävästi.  (Toistaiseksi eikä perinteisesti ole näillä kursseilla sallittu "muistiinpanoja" mukaan kokeeseen.  Kaikkea tietysti kehitetään koko ajan.)
  • Määritelmien, lauseiden tms. numeroita ei tietysti tarvitse muistaa. Mutta jos lauseella on erisnimi, se voi olla hyödyllistä mainita.
 • On tärkeää olla erityisen huolellinen tehtävän alussa, jottei ratkaisu lähtisi väärille urille eikä tehtävä muuttuisi aivan toiseksi... Tämä koskee aivan (ja erityisesti) lausekkeiden muokkaustakin!
 • Laskujen ja päättelyiden perustelussa kannattaa ajan puutteessa ensiksi kiinnittää huomiota "tärkeimpiin" ja "päällimmäisiin" — ydinasioihin.
 • On hyvä, jos myös ehtii kiinnittää huomiota implikaation ja ekvivalenssin korrektiin käyttöön "logiikan laskuissa".
 • Laskimen  (sikäli kuin sallittu ja haluttu)  käyttö ei yksin riitä;  laskuista ja päättelyistä tarvitaan riittävästi välivaiheita!  Tietysti jälleen ajankäytön puitteissa: ensin ydinasioihin.

Konseptipaperit tarjotaan kaikissa koesaleissa  (omia papereita ei käytetä).

M–l tiedekunnan ohjeet kuulusteluihin osallistujille (linkki), mutta ne eivät kaikilta osin koske meitä.  (Päivitetty lokakuussa 2017, uudempaa päivitystä ei löydy (25.10.18); emosivu on kyllä tuore.)

Pienissä kurssikokeissa (kuten tässä) on suurempi vapaus;  noudatamme yllä olevia joustavasti.


Kurssikokeen aika ja paikka


Nämä ilmoitetaan Moodlessa tai studies-sivulla (sekä mahdollisessa automaattikalenterissa) muodossa "tasasta tasaan" salivarauksen mukaan (kolme tuntia).  Pyrimme yleensä aloittamaan 5–8 minuutissa niin, että voimme saada noin vartin lisäaikaa periaatteelliseen 2,5 tuntiin.  Kannattaa olla paikalla tasaan mennessä,  vaikka koe ei alkanekaan aivan heti! 

Kurssikoeaika on tähän asti sovittu kurssin kuluessa (ohjauksissa ja sähköpostissa) jossakin kurssin keskivaiheilla.


Erilliskokeiden ajat ja paikat


Nämä ovat nähtävissä WebOodissa sekä studies-haun kautta  (käytä suomenkielistä käyttöliittymää).  Tapana on kiinnittää ne aina syyskuun alusta elokuun loppuun.

(Taloustieteen opiskelijoille on ainakin joskus ollut kokoomataulukoita, joista tuo lopussa oleva elokuu on puuttunut, koska se on seuraavan lukuvuoden puolella.)


 • No labels