Child pages
  • Luonnontieteiden kerho-opetus, Syksy 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luonnontieteiden kerho-opetusSyksy 2014

Tämän kurssin järjestää kemian laitos.

 

Haluaisitko oppia luonnontieteiden tai matematiikan opettamista tavalla, jolle vain oma luovuutesi ja innostuksesi asettaa rajat?

Tule mukaan Luonnontieteiden kerho-opetus -kurssille!

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Kurssin kokonaislaajuudesta 2 op (Ohjaajakoulutus) on matematiikan aineopintoja ja 3 op (Käytännön kerho-ohjaaminen) on joko kandin tai maisterin tutkinnon muiden opintojen harjoitteluopintopisteitä.

Vastuuopettaja

Jenni Vartiainen

Arvostelu

Hyväksytty / hylätty

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille luonnontiede-, matematiikka- tai ohjelmointikerhon ohjaamisesta ja kerhopedagogiikasta kiinnostuneille.

Erityisen hyvin kurssi sopii luonnontieteiden tai matematiikan opiskelijoille tai aineenopettajaksi opiskeleville, tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille, luokanopettajaksi opiskeleville tai lastentarhanopettajaksi opiskeleville.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla sisältöosaamista luonnontieteistä, matematiikasta tai tietojenkäsittelytieteestä. Päiväkodissa tai alakoulussa toteutettavaan kerhoon vaaditaan aiempia opintoja luonnontieteistä, matematiikasta tai ohjelmoinnista vähintään 2 op, yläkoulussa toteutettavaan vähintään 5 op ja lukiossa toteutettavaan vähintään 10 op.

Sisältö ja aikataulu

Kurssin opetus koostuu luennoista, kotiryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijat suunnittelevat kurssilla kuuden kerran tiedekerhokokonaisuuden, joka toteutetaan koulussa tai päiväkodissa. Kurssilla annetaan palautetta toisten töistä sekä pidetään blogia, jossa reflektoidaan omaa kasvua kerho-ohjaajaksi. Kurssilla tuotetaan materiaalia, joka jaetaan mm. LUMA Sanomien kautta kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäväksi.

Kurssi sijoittuu syyslukukaudelle 2014 periodeihin I-II.

1. luento ti 2.9. 16.15-17.45. Chemicum, A 129

2. luento  ti 9.9.16.15-17.45.

3. luento 30.9. 16.15-17.45.

4. luento xx.11. 16.15-17.45 (tarkempi päivämäärä sovitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan).

5. luento 16.12. 16.15-17.00. Chemicum A 129.

Suoritustavat

Kurssin kaikki luennot ovat pakollisia. Lisäksi hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan oppimistehtävien suorittaminen, henkilökohtainen ohjaus, kuusi blogikirjoitusta sekä kuusi ohjattua kerhokertaa.

Kurssi on jaettu kahteen osaan:

55135 Luonnontieteiden kerho-opetus: ohjaajakoulutus (2 op)

55136 Luonnontieteiden kerho-opetus: käytännön kerho-ohjaaminen (3 op)

Lisätiedot

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijoilta kysytään toivetta kerhon tyypistä (matematiikka, luonnontiede, ohjelmointi), jota he haluaisivat ohjata.

Ilmoittautuminen

 

  • No labels