Child pages
  • Lineaariset mallit II
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lineaariset mallit II


Opettaja

Henri Karttunen (henri.c.karttunen at helsinki.fi)

Aika

Intensiiviperiodi,  11.5 - 29.5,

Laskuharjoitukset luokassa C123

klo 9.15 - 12.00

Ma 11.5., ke 13.5.

Ti 19.5., pe 22.5.

Ti 26.5., pe 29.5.

Moodle-alue

Kurssin Moodle löytyy osoitteesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=16512

Kurssiavain on linmallit2

Laajuus ja tyyppi

5 op, aine- tai syventävät opinnot

Esitietovaatimukset

Lineaariset mallit, Tilastollinen päättely ja Data-analyysi R-ohjelmistolla, tai vastaavat tiedot.

Käsiteltäviä aiheita

Kurssilla perehdytään lineaarisen mallin soveltamiseen tehtävien kautta. Tavoitteena olisi käsitellä ainakin:

  • Lineaarinen regressio
  • Varianssianalyysi
  • Polynominen regressio
  • Mallien diagnostiikka
  • Erikoistapauksia

Annetun aikataulun puitteissa voidaan myös käsitellä kurssin aikana esiinnousevia teemoja ja opiskelijoiden toiveita.

Suoritustapa

Kurssilla ei järjestetä ollenkaan luentoja, vaan opiskelu tapahtuu ryhmittäin tehtäviä tekemällä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen vaatii läsnäolon 5/6 harjoituksissa, sekä aktiivista osallistumista oman ryhmän toimintaan ja tehtävien tekemiseen.

Kirjallisuus

Kurssin tehtävät ja teemat seuraavat Sanford Weisbergin kirjaa Applied Linear Regression (2014, Wiley). Kirjan neljäs painos (2014) on saatavissa e-kirjana Helkasta.

 


Ilmoittaudu kurssille


 

  • No labels