Child pages
 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, syksy 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, syksy 2010

Kurssin kotisivu

Linis II:n Moodle - Luentopäiväkirja - Harjoitustehtävät

Luennoitsija

Mika Koskenoja

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Aineopintoja

Esitietovaatimukset

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Luentoajat

Viikot 44-49 ti 8-10, ke 9-12 A111, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II on jatkoa periodissa I samoihin aikoihin luennoidulle kurssille Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I.

Liniksen opintopiiri

Opintopiiri kokoontuu maanantaisin klo 14-16 salissa B321 (ensimmäinen kerta ma 8.11., viimeinen kerta ma 13.12.). Opintopiiriä pitää Tuomas Toivio.

Kokeet

 • Kurssikoe 15.12. 13-15 Exactumin auditorioissa

Sisältö

Lineaarialgebran ja matriisilaskennan perusteita:

 • Sisätulot ja sisätuloavaruudet
 • Pistetulo Rn:ssä
 • Gramin-Schmidtin menetelmä
 • Kohtisuora komplementti ja projektio
 • Ristitulo R3:ssa
 • Pienimmän neliösumman menetelmä
 • Lineaarikuvaukset
 • Kuva ja ydin
 • Isomorfismit
 • Lineaarikuvaukset ja matriisit
 • Determinantit
 • Permutaatiot
 • Kehityskaavat ja determinanttien laskeminen
 • Determinanttien sovelluksia
 • Ominaisarvot, ominaisvektorit ja diagonalisointi
 • Symmetriset lineaarikuvaukset ja matriisit
 • Neliömuodon pääakseliesitys

Kirjallisuus

Hannu Honkasalo: Lineaarialgebra I (kansilehti - sisältö) - Svenskspråkigt kompendie for Linjär algebra och matrisräkning I-II

3. Sisätuloavaruudet
4. Lineaarikuvaukset
5. Determinantit
6. Ominaisarvot ja diagonalisointi

Kurssilla Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I on käsitelty monisteen aikaisemmat osat:

1. Lineaariset yhtälöryhmät ja matriisit
2. Reaalikertoimiset vektoriavaruudet

Oheismateriaaleina voit halutessasi käyttää esim. seuraavia netissä saatavilla olevia lineaarialgebran oppikirjoja:
Jim Hefferon: Linear Algebra
Keith Matthews: Elementary Linear Algebra

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

 

1.

ma

8-10

C122

Tapio Eerola

 

2.

ti

10-12

C122

Miika Pihlaja

 

3.

ti

14-16

C122

Anssi Mirka

 

4.

ti

16-18

C122

Risto Kaila

 

5.

ke

12-14

C122

Risto Hovila

 

6.

ke

14-16

C122

Risto Kaila

 

7.

pe

14-16

C122

Tapio Eerola

 

8.

ti

10-12

B321

Sebastian Björkqvist

ruotsinkielinen ryhmä

 • No labels