Child pages
  • LUKUKAUSIPOHJA
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syksy - Hösten - Fall 2013

 

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

 

Perus- ja aineopinnot


Matematiikka

Perusopinnot

Opetusohjelma julkaistaan toukokuussa!

AineopinnotTilastotiede

Perusopinnot

 

Aineopinnot

 

Syventävät opinnot


Matematiikka

Algebra ja topologia

 

Analyysi

 

Matemaattinen fysiikka

 

Matemaattinen logiikka

 

Soveltava matematiikka

Biomatematiikka

 

Soveltava analyysi
 
Stokastiikka

 

Tietokoneavusteinen matematiikka
 
Vakuutus- ja finanssimatematiikka

 

Matematiikan aineenopettaja

 

Tilastotiede

Pakolliset kurssit

 

Valinnaiset kurssit

 

Muut opinnot


 
  • No labels