Child pages
 • Integralkalkyl och serier
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Integralkalkyl och Serier, Våren 2017

 

Lärare: Hans-Olav Tylli

Omfattning: 10 sp (5 + 5 sp)

Typ: Grundstudier

Undervisning: delkurserna Integralkalkyl (III perioden; 5 sp) och Serier (IV perioden; 5 sp), som har separata kursprov, motsvarar tillsammans kursen 57017  Analys II från examenskraven. Obs: notera att båda delkurserna bör avklaras för att avklara kursen Analys II.

Kursens mål: Kurserna Analys I och II är obligatoriska inom utbildningsprogrammet matematik, samt för blivande ämneslärare med matematik som andra undervisningsämne. Kursen utvecklar samtidigt den nödvändiga matematiska basterminologin på svenska. Analys I och II rekommenderas för alla biämnesstuderande som behöver djupare kunskaper i matematik. Kursen är en parallellkurs till de finskspråkiga kurserna Integraalilaskenta och Sarjat, med gemensamma övningsuppgifter och kursprov.

Innehåll: se nedan

Förhandskunskaper:  praktisk kunskap om de väsentliga begreppen (gränsvärden, kontinuitet, derivatan) från kursen Analys I (Gränsvärden och Differentialkalkyl)

Aktuellt

 • Första föreläsningen tis 17.1.2017 kl 12-14 sal C129.
 • Första föreläsningen på kursen Serier är tis 14.3.2017 kl 12-14 sal C321.

Undervisningstider

III perioden (Integralkalkyl) veckorna 3-9

 • tis 12-14, sal C129
 • ons  14-16, sal C129

IV perioden  (Serier) veckorna 11-18

 • tis 12-14, sal C321
 • ons 14-16, sal C321

Prov

 • Kursprov för Integralkalkyl tor 9.3.2017 kl 12.15-14.45 i Exactums auditorier
 • Kursprov för Serier tor 11.5.2017 kl 12.15-14.45 i Exactums auditorier

Provtiden för kurstentamen är 2 t 30 min. En kalkylator som är tillåten på studentskrivningarna är ett tillåtet hjälpmedel på kursprovet, men tabellsamlingar och -böcker  är inte tillåtna.

Kursprovsgenomgång och översikt av provområdet sista föreläsningen ons 2.3. Obs. Tutoreringen flyttad från fre 3.3 till mån 27.2 kl 10-12, där också kursprovsgenomgång (veckan 27.2-3.3 endast övning 7L slutet av veckan). Kursprovsområdet för kursen Integralkalkyl är kapitel 7.1-7.2, 7.4-7.5, 8.1-8.4, 9.1-9.3, 10.1-10.4, 11.1-11.2 från läroboken Harjulehto, Klen & Koskenoja, jämför med den motsvarande finska hemsidan Integraalilaskenta, kevät 2017, som också har en länk till tidigare kursprov (delvis med modellsvar).

Kursprovsgenomgång och översikt av kursen Serier  sista föreläsningen ons 3.5 kl 14-16. Den motsvarande finska hemsidan Sarjat, kevät 2017, har också har en länk till tidigare kursprov (delvis med modellsvar) samt också extra exempel.


Kursmaterial

Petteri Harjulehto, Riku Klén och Mika Koskenoja: Analyysiä reaaliluvuilla, Unigrafia 2014. Boken trycks enligt "on demand"-principen och kan beställas (pris: ca. 29 euro) via länken  http://kirjakauppa.unigrafia.fi/

 

Kursens innehåll

Kurserna fortsätter  (från höstterminens kurs Analys I) att behandla den fundamentala teorin för funktioner av en variabel, som är väsentlig som grund för de flesta andra kurser i matematik och statistik, samt för en mångfald tillämpningar av matematik. Kursen Analys II behandlar bl.a.:

 • definitionen av Riemann integralen och basegenskaper av Riemann integralen
 • integralfunktionen och bestämda integraler. Likformig kontinuitet. Integreringsmetoder: partiell integrering och substitution
 • oegentliga integraler
 • funktionsföljder och likformig konvergens. Kontinuitet och deriverbarhet av gränsfunktionen
 • Taylor polynom och approximering av givna funktioner
 • serier och deras egenskaper: konvergens och divergens av oändliga serier; olika konvergenskriterier, absolut konvergenta och alternerande serier
 • potensserier och funktionsserier. Taylor serier för konkreta funktioner

Anmälning

Glömde du att anmäla dig? Vad göra?

Räkneövningar

Uppgifter för kursen Integralkalkyl

Övningsgrupp

GruppHandledning 1RumHandledning 2 Tutorering Instruktör
4 (svenskspråkig grupp)MÅN 10-12C321TOR 10-12C321FRE 8-10C321Paul Vuorela

Kursrespons

Kursrespons kan ges under hela kursens gång. Klicka här.,

 • No labels