Child pages
 • GeoGebra, syksy 2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GeoGebra opetuksessasyksy 2013

Luennoitsija

Anna Kairema

Laajuus

 3 op.

Tyyppi

Soveltuu matematiikan aineopintoihin sekä opettajanlinjan syventäviin valinnaisiin matematiikan opintoihin.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti matematiikan aineenopettajaksi opiskeleville. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille voidaan ottaa, opinnoissaan pidemmälle ehtineet (vähintään toisen vuoden opiskelijat) ovat etusijalla.

Kurssikuvaus

GeoGebra on kansainvälisen kehitystyön tuloksena syntynyt, useita palkintoja voittanut erityisesti opetuskäyttöön ja matematiikan käsitteiden visualisointiin kehitetty dynaaminen ja vuorovaikutteinen geometrian ja symbolisen matematiikan tietokoneohjelmisto.

Kurssilla tutustumme GeoGebran käytön perusteisiin ja ohjelmiston hyödyntämiseen kouluopetuksessa. Mikä GeoGebra on? Mistä sen saa? Mitä kaikkea GeoGebralla voi tehdä – mitä kaikkea sillä on jo tehty? Miten GeoGebraa voi hyödyntää kouluopetuksessa? Mitä uutta GeoGebra voisi tuoda perinteiseen kouluopetukseen?

Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittaudu WebOodin kautta. Ilmoittautuminen aukeaa 10.10. ja päättyy 24.10. Saat vahvistuksen kurssille pääsemisestä 25.10. Huomioi, että kurssisuoritukseen kuuluu ennakkotehtävä (ohjeet alla).

Luentoajat

Periodissa II (28.10.-15.12.) keskiviikkoisin klo 10-12 ja perjantaisin klo 12-15, tietokoneluokka C128. Ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 30.10. ja viimeinen perjantaina 13.12. Viikolla 45 (4.11.-10.11.) ei ole ryhmätapaamisia ohjaajan työmatkan vuoksi.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella ryhmätapaamisiin, harjoitustehtävillä sekä projektityöllä. Kurssia ei tällä hetkellä ole mahdollista suorittaa epäopiskeluna.

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää 80% (20 tunnin) osallistumista ryhmätapaamisiin, joita on II pediodin aikana yhteensä 25 tuntia.

Kurssisuoritukseen kuuluu ennakkotehtävä:

1. Lue Jani Kaaron kolumni "Koulu unohti päivittää itsensä" (HS 26.11.2012), joka löytyy osoitteesta http://www.hs.fi/tiede/Koulu+unohti+p%C3%A4ivitt%C3%A4%C3%A4+itsens%C3%A4/a1305622069061
2. Kirjoita lyhyesti (noin yksi A4) kolumnin herättämistä ajatuksistasi. Pohdi erityisesti, mitä arvoa vuorovaikutteisilla ja interaktiivisilla tietokoneohjelmistoilla voisi olla kouluopetuksessa. Millä tavoin tietokoneiden käyttö voisi muuttaa matematiikan opetusta ja opetuskulttuuria kouluissa? Miten opetuskäyttöön kehitetty tietokoneohjelmisto voisi vastata Kaaron kolumnissaan esille nostamiin nykykouluopetuksen heikkouksiin?

Ota pohdintasi mukaan sähköisessä muodossa ensimmäiseen kurssitapaamiseen 30.10.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali ja -palautukset Moodle-kurssialustalla, jolle kirjaudutaan osoitteessa https://myweps.com/moodle/

Salasanan kurssialustalle saat kurssin ensimmäisellä tapaamisella.

www.geogebra.org

www.geogebra.fi

Tällä hetkellä täysin ajantasaista ja kaikenkattavaa suomenkielistä opasta GeoGebran (GeoGebra4.2) käyttöön ei ole saatavilla. Hyvää materiaalia tarjoavat:

 • Judith ja Markus Hohenwarterin kirja Johdanto GeoGebraan 3.0.
  Opaskirja on kirjoitettu ohjelman vanhemmalle versiolle 3.0, mutta se soveltuu hyvin GeoGebran uudempiinkin versioihin tutustumiseen ja GeoGebran käytön aloittamiseen.
 • englanninkielinen opaskirja uusimmalle versiolle: Introduction to GeoGebra 4.2
  Sisältää suomenkieliseen oppaaseen verrattuna paljon harjoituksia, joissa hyödynnetään monipuolisemmin GeoGebran uusimpia ominaisuuksia ja toimintoja.
 • Korhonen, Luoma-aho & Rahikka: GeoGebra-opas. MFKA-Kustannus Oy, 2012. Tämä suomenkielinen opaskirja on tilattavissa MFKA-Kustannuksen verkkokaupasta.
 • Suomen GeoGebra Instituutin ja MAOL-e-Kerhon järjestämän GeoGebra-verkkokurssin materiaali (kirjaudu vieraana)
 • virallinen suomenkielinen käsikirja versiolle 3.2
 • suomenkielinen aloitusohje versiolle 4.0

 • Kari Teittisen GeoGebra-sivusto
 • Malin Christerssonin GeoGebra-sivusto
 • Mark Renaultin GeoGebraTutorial
 • sovelmia analyysin käsitteiden opiskeluun
 • sovelmia kompleksilukujen ja kompleksianalyysin opiskeluun
 • Division by Zero matematiikkablogi
 • ranskankielinen Mathematiques et sciences Physiques GeoGebra-sivusto

Unohditko ilmoittautua? Ota yhteyttä kurssin ohjaajaan: anna.kairema(at)helsinki.fi

 • No labels