Yleistetyt lineaariset mallit, kevät 2011

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

5 op + vapaaehtoinen harjoitustyö 3 op / optional practical work of 3 cu

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

  • matemaattinen analyysi (derivaatat ja integraalit)
  • matriisialgebra (matriisitulo, käänteismatriisi)
  • todennäköisyyslaskenta (satunnaismuuttujat, yleisimmät jakaumat, odotusarvo, varianssi, riippumattomuus)
  • tilastollinen päättely (suurimman uskottavuuden estimointi, hypoteesin testaus).
  • perustiedot lineaarisista malleista

Luentoajat

Torstai    14-16 C323 (viikot 11-15 ja 17)
Perjantai 10-12 C323 (viikot 11-15 ja 17)

Ensimmäinen luento 17.3.2011

Pääsiäisloma 21.4.-27.4.2011

Viimeinen luento 29.4.2011

Laskuharjoitukset

1. Perjantai 25.03.2011, klo 12-14, C128
2. Perjantai 01.04.2011, klo 12-14, C128
3. Perjantai 08.04.2011, klo 12-14, C128
4. Perjantai 15.04.2011, klo 12-14, C128
5. Perjantai 06.05.2011, klo 12-14, C128
6. Tiistai      10.05.2011, klo 16-18, C128

Laskuharjoituksia pitää Markku Malmivuori (markku.malmivuori@helsinki.fi)

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeissa ja kahdessa ensimmäisessä yleistentissä. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Laskuharjoituksen suoritetuksi merkkaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija on valmis esittämään ratkaisun harjoitustilaisuudessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että harjoitustilaisuudessa on oltava läsnä saadakseen hyvityksiä!

Ratkaistuja tehtäviä (%)

Lisäpisteet

30%

0.5

40%

1

50%

1.5

60%

2

70%

2.5

80%

3

90%

3.5

Laskuharjoitustehtävät

https://bscw.helsinki.fi

Kokeet

Keskiviikko 18.5.2011 klo 14-17, C123 (kurssikoe)

Torstaina 9.6.2011 klo 10-14, A111 tai B123 (kesätentti)

Kirjallisuus

Luentomoniste löytyy kurssin BSCW-alueelta

Hyödyllistä oheislukemistoa:

  • McCullagh, P. and Nelder, J. A. (1989). Generalized Linear Models, 2nd edn. London: Chapman & Hall.
  • Dobson, A. J. and Barnett, A. (2008). An Introduction to Generalized Linear Models, 3rd edn. London: Chapman & Hall.
  • Gill, J. (2000). Generalized Linear Models: A Unified Approach. SAGE QASS Series.

Foreign students

Foreign students who can't follow Finnish lectures can take part in the exam on the 18th of May or take a general examination in stead of entering the course. Note that summer examination is on the 9th of June. The required material is McCullagh, P. and Nelder, J. A. (1st or 2nd edition). The exercises are in Finnish and English. Extra points (maximum 3.5 points) earned by solving the exercises will be added to the passed course exam points (see the table above).  An exercise is considered as solved, if you volunteer to present your solution in the exercise session.

Ilmoittaudu/Registration

Unohditko ilmoittautua? Lähetä meilillä nimesi, opiskelijanumerosi ja mille kurssille haluaisit päästä osoitteeseen marjukka.laakso(a)helsinki.fi.

Did you forget to register? Send your name, student number and the course you wish to participate in  to the address marjukka.laakso(a)helsinki.fi.

  • No labels