Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kevät - Våren - Spring
2009

Kurssin nimi opetuskielellä.
Kursens namn på undervisningsspråket.
Course name in lectured language.

Perus- ja aineopinnot


Syventävät opinnot


Tilastotiede

Pakolliset kurssit
Valinnaiset kurssit

Computational statistics (A, B, Y)
Genome-wide association mapping (B)
Imputointimenetelmät (A, B, Y)
Longitudinal data analysis (A, B, Y)
Painotusmenetelmät surveyssä (Y)
Phylogenetic data analysis (B)
Pienalue-estimointi (A, B, Y)
Stationaariset aikasarjat (A, B, Y)
Unsupervised machine learning (A, B, Y)

Survey-seminaari

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria
Y: Yhteiskuntatilastotiede

Muut opinnot


  • No labels