Child pages
  • Algebra I, perusvalmiudet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Algebra I

Kurssin oppimistavoitteet: Perusvalmiudet

 

Alla olevasta taulukosta voi tarkistaa, millä tasolla kursseilla opittavat matematiikan perustaidot olisi tarkoitus osata. Oppimistavoitetta lähestyvät taidot omaava on jo oppinut kurssilla opetettavia asioita merkittävässä määrin. Oppimistavoitteen saavuttaminen kaikissa osa-alueissa tarkoittaa käytännössä, että on mahdollisuus korkeimpaan arvosanaan.

 

 Esitiedot

Oppimistavoitetta lähestyvät taidot

Oppimistavoitteen saavuttavat taidot

Matemaattisen tekstin lukeminen

Tuntee tavallisimpien matemaattisten symbolien merkityksen (joukko-opin merkinnät, implikaatio- ja ekvivalenssinuolet, jne.).

On tottunut vertaamaan omia ratkaisujaan harjoitustehtävien malliratkaisuihin.

Tutustuu luennon aiheeseen etukäteen kurssikirjallisuuden avulla saadakseen opetuksesta täyden hyödyn.

Lukee kurssimateriaalin todistuksia ja pyrkii ymmärtämään niiden logiikan.
Suullinen viestintäPyytää apua matemaattisiin ongelmiinsa.

Keskustelee ohjauksessa kanssaopiskelijoiden ja ohjaajien kanssa. Osallistuu luennoilla parikeskusteluihin.

Käyttää oikeita nimityksiä matemaattisille käsitteille.

Pystyy muotoilemaan tarkkoja kysymyksiä matemaattisiin ongelmiinsa.

Ratkaisujen tuottaminen

Kirjoittaa ratkaisuja, joiden kieli ja looginen rakenne ovat niin selkeitä, että ulkopuolinen saa niistä selvän.

Käyttää kurssitehtävien vastauksissa kyseisen kurssin merkintöjä.

Määrittelee käyttämänsä symbolit kuten muuttujat ja vakiot.

Tekee annettuja harjoitustehtäviä kurssimateriaalin avulla.

Kirjoittaa kokonaisia ja ymmärrettäviä lauseita ja käyttää matemaattisia symboleita vain tarvittaessa.
Todistaminen

Tietää eron esimerkin, määritelmän ja lauseen välillä.

Tuntee erilaisia todistustekniikoita kuten vastaesimerkin käytön ja epäsuoran päättelyn.

 

Kirjoittaa todistuksiinsa tarvittavat oletukset.

Käyttää erilaisia todistustekniikoita (esim. vastaesimerkki) oikeissa tilanteissa.

Pohtii todistuksensa rakennetta ja todistettavan tuloksen merkitystä sekä ennen todistuksen kirjoittamista että sen jälkeen.
  • No labels