Tilastotieteen johdantokurssi

Kurssikoodi

Osa 1. 78200.
Osa 2. 78201.

Tyyppi

Perusopintoja.

Kurssisivut

Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 2008
Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2008
Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 2009
Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2009
Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 2010
Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2010
Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2011

Tavoitteet

Tavoitteena on saada yleiskäsitys tilastotieteestä ja tilastollisten tutkimusmenetelmien käytännön soveltamisesta.

Tilastotiede olisi hyvä hahmottaa yhtenä osana niin yhteiskuntatieteitä kuin monia muitakin tieteenaloja, joissa kerätään tietoa ja mitataan asioita. Tilastollisten menetelmien avulla päästään käsiksi eri alojen omiin, kiinnostaviin tutkimuskysymyksiin.

Vaikka tilastotieteen teoriapohja nojaakin matematiikkaan, tämän kurssin näkökulmasta tilastotiede ei ole matematiikkaa.

Tärkeintä on oppia tilastollista ajattelua ja päättelyä. Laskeminen ei ole enää lainkaan niin oleellista (siitä huolehtivat ohjelmat). Tutkijan tehtävä on pikemminkin pohtia ja päättää

  • mitä tietoja kerätään, keneltä tai mistä ja millä tavalla,
  • miten ilmiöitä ja asioita kannattaa mitata,
  • millaisia menetelmiä sovelletaan missäkin tilanteessa,
  • miten tuloksia tulisi tulkita sekä
  • mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä (ja mitä ei).

Tällaiset taidot ovat välttämättömiä jo oman alan tutkimuskirjallisuudenkin ymmärtämisessä. Johdantokurssilta saa hyvän pohjan, jonka päälle voi rakentaa soveltavan tilastotieteen sivuaineopintoja.

Laajuus

Osa 1, 4 op.
Osa 2, 6 op.

  • No labels