Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pienalue-estimointi

Kurssikoodi

78189

Tyyppi

Aineopintojen erikoiskurssi.
Syventävien opintojen erikoiskurssi.

Kurssisivut

Pienalue-estimointi, kevät 2009
Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2010
Pienalue-estimointi, kevät 2011

Laajuus

6-8 op

Esitietovaatimukset

  • No labels