mathstatKurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssisivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Regressioanalyysin jatkokurssi

Kurssikoodi

78180

Tyyppi

Syventävä opinto

Kurssisivut

Regressioanalyysin jatkokurssi, syksy 2010
Regressioanalyysin jatkokurssi, syksy 2011

Laajuus

8-10 op

  • No labels