Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ei-parametriset ja robustit menetelmät

Kurssikoodi

78144

Tyyppi

Aine / syventävä opinto

Kurssisivut

Ei-parametriset ja robustit menetelmät, syksy 2010

Sisältö

Ei-parametristen ja robustien menetelmien kurssi on tilastotieteen aine/syventävä kurssi. Kurssilla syvennytään merkkeihin ja järjestyslukuihin perustuviin tilastollisiin testeihin, estimaatteihin ja luottamusväleihin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. keskiarvotyyppiset menetelmät, mediaanityyppiset menetelmät, Hodges-Lehmann-tyyppiset menetelmät, robustisuus ja menetelmien ominaisuuksien tutkiminen tietokonesimulointien avulla.

Laajuus

6-8 op

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi) ja Tilastollinen päättely.

  • No labels