Child pages
  • 78136
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastolliset tietosuojamenetelmät

Kurssikoodi

78136

Tyyppi

Aineopintoja

Kurssisivut

Tilastolliset tietosuojamenetelmät, kevät 2011
Topics in Survey Methodology and Survey Analysis, fall 2011

Laajuus

2-6 op

  • No labels