Lineaariset mallit

Kurssikoodi

57714 / 78134

Tyyppi

Aineopintoja.

Kurssisivut

Lineaaristen mallien kurssi, kevät 2008
Lineaariset mallit, kevät 2009
Lineaariset mallit, kevät 2010
Lineaariset mallit, kevät 2011
Lineaariset mallit, kevät 2012

Laajuus

5 op.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan Tilastollisen päättelyn kurssi sekä sen vaatimat esitiedot (Todennäköisyyslaskennan kurssi ja perusvalmiudet yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa).

Lineaarialgebran ja matriisilaskennan (esim. kurssit Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II) tuntemus on lisäksi välttämätöntä.

  • No labels