Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet

Kurssikoodi

78128

Tyyppi

Aineopintoja.

Kurssisivut

Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet, kevät 2008

Sisältö

Käsiteltäviin asioihin kuuluvat tilastoaineistojen ohella myös työvälineet eli lähinnä tilastollisen tietojenkäsittelyn ohjelmistot, sekä työskentelytavat ja töiden dokumentointi. Kurssin aiheet voidaan tiivistää kolmeen teemaan: välineet, aineistot ja työtavat.

Teemat liittyvät kiinteästi toisiinsa, joten ne tulevat monillakin tavoin esiin kurssin kuluessa. Tarkemmin teemoihin perehdytään viikottaisten ryhmätöinä toteutettavien harjoitusten avulla. Aikataulu ilmenee seuraavasta. Kaikkiaan opetustilaisuudet järjestetään seuraavasti:

Laajuus

4 op.

  • No labels