Tilastollinen päättely

Kurssikoodi

78119

Tyyppi

Aineopintoja.

Kurssisivut

Tilastollinen päättely, syksy 2008
Tilastollinen päättely, syksy 2009
Tilastollinen päättely, syksy 2010
Tilastollinen päättely, syksy 2011

Sisältö

Tilastollisen päättelyn kurssi on tilastotieteen aineopintojen pakollinen peruskurssi. Tavoitteena on oppia parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta. Sisältöä:

Parametrinen tilastollinen malli
Suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä
Informaation käsitteet
Piste-estimoinnin teoriaa: harhattomuus, tehokkuus, tarkentuvuus
Suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka
Aineiston tiivistäminen, tyhjentävyys
Tilastollisten hypoteesien testaaminen
Asymptoottisia testejä
Luottamusvälien ja -joukkojen muodostaminen

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi) ja perusvalmiudet yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa. Tilastotieteen alkeiden (esim. Johdatus tilastolliseen päättelyyn tai Tilastotieteen jatkokurssi) tuntemus on hyödyksi

  • No labels