Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotiede käytännön tutkimuksessa

Kurssikoodi

78103

Tyyppi

Perusopintoja.

Kurssisivut

Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2006
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2007
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2008
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2009
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2010
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, kevät 2011

Tavoitteet

  • Laajentaa johdantokurssien antamaa kuvaa tilastollisten menetelmien roolista empiirisen tut-kimusaineiston keräämisessä, puhdistamisessa, analyysissa ja tulosten jakelussa.
  • Kehittää tilastollista ajattelua ja sen hyödyntämistä erityyppisissä tutkimusongelmissa.
  • Antaa historiallista perspektiiviä tilastotieteen kehittymisestä ja toisaalta mahdollisia näkökulmia tulevaisuuteen.
  • Edistää tilastotieteen realistista ja tervejärkistä hyötykäyttöä.

Käytännön esimerkkien avulla havainnollistetaan esiteltävien tilastollisten menetelmien periaatteita ja soveltuvuutta erilaisiin tutkimustilanteisiin. Lisäksi esitellään yleisimpiä tilastollisia ohjelmistoja (SAS, SPSS, eräitä erikoisohjelmia) ja annetaan ohjelmistojen käyttöesimerkkejä. Opiskelijoiden esittämiä tutkimusongelmia käsitellään mielellään.

Laajuus

8/10 op

Kohderyhmä

Kaikki perusopiskelijat sekä täydennys- ja jatko-opiskelijat ovat tervetulleita, vaikka pääpaino on perusopiskelijoissa, joilla on perustiedot tilastotieteestä ja/tai oman sisältötieteen metodologiasta. Tilastotieteen pääaineopiskelijoillekin kurssi on hyödyllinen, mutta harvoin ensimmäisenä opiskeluvuonna.

  • No labels