Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Epidemiologiset tutkimusmenetelmät

Kurssikoodi

57739

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Epidemiologiset tutkimusmenetelmät, syksy 2007
Statistical methods in medicine and epidemiology, fall 2011

Kurssikuvaus

Kurssilla tutustutaan tautien yleisyyden mittaamisessa sekä terveyteen liittyvien altistevaikutusten arvioimisessa käytettyihin tutkimusasetelmiin ja tilastollisiin menetelmiin. Perusaineksina ovat erilaiset todennäköisyysmallit ja niiden käyttö epidemiologian ongelmissa. Kurssilla käsitellään mm. kohortti- ja tapaus-verrokki -tutkimusten suunnittelua ja tilastollista analyysia.
Kurssi kuuluu tilastotieteen koulutusohjelman biometrian pääaineen lääketieteellisen tilastotieteen erikoistumislinjan opintoihin. Kurssiin kuuluvat viikottaiset luennot (4 luentotuntia) sekä lisäksi laskuharjoituksia (2 viikkotuntia).

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Kurssin esitietoina on hyödyksi tilastollisen päättelyn perusteiden tuntemus (esim. Tilastollisen päättelyn kurssi). Oppimateriaalina käytettävä kirja soveltuu silti hyvin myös sovellusalojen edustajille.

  • No labels