Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät

Kurssikoodi

57723

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät, syksy 2006

Asema opetuksessa

Tällä kurssilla voidaan korvata kurssi Tilastollinen laskenta, joka esiintyy opinto-oppaassa, mutta jonka nimistä kurssia ei luennoida. Kurssi soveltuu esim. matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelman valinnaiseksi erikoiskurssiksi joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.

Kurssikuvaus

Kurssilla käsitellään moderneja, laskentaan perustuvia tilastomenetelmiä. Aiheita ovat

  • aineiston visualisointi
  • stokastinen simulointi ja sen soveltaminen tilastolliseen päättelyyn mukaanluettuna MCMC-menetelmät
  • EM-algoritmi, saapasremmi (bootstrap) ja linkkuveitsi (jack-knife)
  • parametriton funktioiden estimointi sekä ristiinvalidointi (cross validation)

Laajuus

8 op (harjoitustyön tekemällä 10 op).

Esitietovaatimukset

Kurssin seuraamista varten tarvitaan

  • perusvalmiudet yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa sekä vektoreiden ja matriisien käsittelyssä,
  • perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. todennäköisyyslaskennan kurssi),
  • perustiedot tilastotieteestä (tilastollisen päättelyn kurssi on suotava, mutta ei välttämätön esitieto).
  • No labels