Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteilijän ohjelmistotyökaluja

Kurssikoodi

57710

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Software tools for statisticians, spring 2009

Laajuus

3 op(vain osa I) tai 6 op (osat 1&2). Arvostelu: hylätty/suoritettu.

  • No labels