mathstatKurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssisivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteilijän ohjelmistotyökaluja

Kurssikoodi

57710

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Software tools for statisticians, spring 2009

Laajuus

3 op(vain osa I) tai 6 op (osat 1&2). Arvostelu: hylätty/suoritettu.

  • No labels