Child pages
  • 57708
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistetyt lineaariset mallit

Kurssikoodi

57708

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Yleistetyt lineaariset mallit, syksy 2006

Kurssikuvaus

Yleistettyjen lineaaristen mallien perheeseen kuuluu tavallisen lineaarisen mallin lisäksi muunmuassa binääri- ja lukumäärävasteille soveltuvia regressiomalleja. Kurssilla käsitellään mallien yleinen uskottavuuspohjainen estimointi- ja testiteoria, perehdytään tärkeimpiin mallityyppeihin (esim. logistinen ja log-lineaarinen malli) ja harjoitellaan mallien käyttöä R-ympäristössä.

Laajuus

5 op + vapaaehtoinen 3 op harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Tilastollinen päättely (Niemisen ja Saikkosen luentomoniste), Lineaaristen mallien kurssi (esim. Saikkosen luentomoniste) ja näiden kurssien esitiedot.

  • No labels