mathstatKurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssisivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Data-analyysi R-ohjelmistolla

Kurssikoodi

57703

Tyyppi

Perus- tai aineopintoja

Kurssisivut

Data-analyysi R-ohjelmistolla, kevät 2012

Laajuus

5 op

Esitietovaatimukset

Muuta

  • No labels