Ohjaajatuutorointi (OT)

Matematiikan aineenopettajaopiskelijat eivät osallistu ohjaajatuutorointiin, sillä heille on järjestetty oma kurssi Johdatus matematiikan opetukseen.

Ohjaajatuutorointi - Mistä on kyse?

Ohjaajatuutoriryhmät ovat matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattuja pienryhmiä, joiden tarkoitus on tukea opiskelua. Viikottain kokoontuvissa ryhmissä tutustutaan uusiin opiskelutovereihin, uuteen opiskelupaikkaan, erilaisiin opiskeluun liittyviin käytännön asioihin sekä esimerkiksi matemaatikoiden työelämään. Tärkeä osa toimintaa on ohjaajatuutoriryhmissä tehtävä omien opintojen suunnittelu. Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS laaditaan ohjaajatuutoriryhmissä.

Matematiikan OT-ryhmät kokoontuvat I ja III periodissa. Joka tapaamiskerralla on jokin matematiikan opiskeluun liittyvä teema, lisäksi mahdollisesti mieltä askarruttavia asioita pohditaan yhdessä. Tarpeen vaatiessa käydään läpi kursseilla esiin nousseita kysymyksiä. Ryhmää ohjaa ohjaajatuutori, joka on vanhempi opiskelija. Hänellä on tuoreessa muistissa omien opintojensa alkutaival. 

Tilastotieteen OT-ryhmät kokoontuvat I ja II periodeissa tiistaisin klo 10-12, alkaen 13.9.2016. Paikka on C129 ja C128 (tietokoneluokka). Nämä kokoontumiset ovat myös kurssien 57773 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto sekä 57775 Tilastotiede tutuksi II ohjaustilaisuuksia tilastotieteen pääaineopiskelijoille.

Opiskelijat voivat ilmoittautua ohjaajatuutorointiin tämän linkin kautta.

Koordinaattori

Katja Niemistö (etunimi.m.sukunimi@helsinki.fi)

Ohjaajatuutoreiden oma Wiki

Tilastotieteen ohjaajatuutoreiden Wiki

 

  • No labels